Utloppsrör med renat avloppsvatten till en skånsk å. Foto: Erland Björklund/Högskolan Kristianstad
Utloppsrör med renat avloppsvatten till en skånsk å. Foto: Erland Björklund/Högskolan Kristianstad

Pressmeddelande -

Ny rapport: Så mycket läkemedel släpper vi ut i Skåne

Forskarna Ola Svahn och Erland Björklund från Högskolan Kristianstad har under 2017 kartlagt utsläppen av 21 läkemedel och antibiotika. Kartläggningen har gjorts i samverkan med Region Skåne och sex skånska reningsverksorganisationer med sammanlagt åtta reningsverk geografiskt spridda över Skåne. Analysresultaten visar tydligt att stora mängder läkemedel hamnar i våra omgivande skånska vatten varje år.

– Det är en konsekvens av att dagens reningsverk inte förmår rena läkemedelsutsläpp, säger Ola Svahn. Sammantaget släpper de åtta reningsverken ut minst 71 kg läkemedel i skånska vatten varje år, enbart av dessa 21 ämnen som Läkemedelsverket tagit upp på sin övervakningslista.

Sett till volymen behandlat avloppsvatten så släpps cirka 4 kg läkemedels- och antibiotikarester ut för varje miljon kubikmeter behandlat vatten. En mer omfattande beräkning, med en majoritet av de skånska reningsverken, visar att nästan 600 kg läkemedel läcker ut varje år av Läkemedelsverkets föreslagna ämnen.

– Störst mängder hamnar i Öresund eftersom de större städerna ligger längs Skånes västra kust, förklarar Erland Björklund, men även delar av Östersjön belastas med ganska omfattande mängder läkemedel årligen, antingen via direkta utsläpp eller indirekt via de åar som har destination Östersjön, däribland Helge å med utlopp i Hanöbukten.

Visualisering av den utsläppta mängden läkemedel av 21 läkemedel enligt Läkemedelsverkets lista i olika delar av Skåne.

I sammanhanget måste hänsyn också tas till att Läkemedelsverkets 21 listade ämnen endast utgör en liten del av flera hundra läkemedelssubstanser som används för behandling av sjukdomar. Mörkertalet är stort och med stor sannolikhet läcker flera ton läkemedel ut årligen i skånska åar, sjöar och hav.

Projektet har gått under namnet LUSKA – Läkemedelsutsläpp från Skånska Avloppsreningsverk 2017 och är nyligen publicerad som en rapport från Högskolan Kristianstad. Analyserna har utförts av forskarna på laboratoriet MoLab i Kristianstad.

Ladda ner: Fria bilder + rapport finns nedan

LUSKA – Läkemedelsutsläpp från Skånska Avloppsreningsverk 2017

Kontakt: Erland Björklund, professor i analytisk kemi vid Högskolan Kristianstad, 044-250 34 05, erland.bjorklund@hkr.se. Ola Svahn, forskare i miljövetenskap med inriktning mot kemisk analys vid Högskolan Kristianstad, 044-250 34 73, ola.svahn@hkr.se.

Ämnen

Taggar

Regioner


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig 044-250 36 61

Relaterat material