Skip to main content

Ny vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 09:10 CEST

Rektor Håkan Pihl har utsett Agneta Ljung Djärf, biträdande professor och biträdande sektionschef, till ny vicerektor för forskning vid Högskolan Kristianstad.

Nya rektorer betyder även ofta nya vicerektorer. Håkan Pihl som tillträdde som rektor vid Högskolan Kristianstad i mars har nu utsett Agneta Ljung Djärf till ny vicerektor för forskning. Förordnandet är på tre år på halvtid och därför avslutar Agneta samtidigt sitt uppdrag som biträdande sektionschef på Sektionen för lärande och miljö.

– Min första prioritet blir nu att implementera högskolans nya modell för forskningsfinansiering, där forskningstid fördelas efter forskningsaktivitet och prestation i stället för per automatik, säger Agneta Ljung Djärf.

Vicerektorsposten påverkar inte Agnetas egen forskarkarriär där hon är biträdande professor i pedagogik.

– Jag tror det är en stor fördel att ha ena foten kvar i forskningsmiljön med dess praktiska vardag. Den kontakten är värdefull, säger Agneta Ljung Djärf.

– Agneta var redan engagerad i nya forskningsfinansieringsmodellen där hon bidragit med mycket bra input. Jag är övertygad om att hon kommer att stärka Högskolan Kristianstad och göra oss mer framgångsrika på forskningsfronten, säger rektor Håkan Pihl.

Agneta Ljung Djärf efterträder Rutger Persson, 72 år och gästprofessor i oral hälsa vid Högskolan Kristianstad, som nu börjar avrunda sin långa karriär.

Intervju med Agneta Ljung Djärf

Mer om Agneta Ljung Djärf

Bild för fri användning finns nedan

Kontakt: Agneta Ljung Djärf, vicerektor och biträdande professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, agneta.ljung-djarf@hkr.se, 044-20 32 52 och 0768-16 79 84.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 000 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).