Skip to main content

Nya rekord för Högskolan Kristianstad

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2016 07:24 CEST

Högskolan Kristianstad välkomnar många nya studenter i höst

Antagningsbeskeden för urval 1 är på väg. I eftermiddag når beskeden alla som ansökt en högre utbildning inför hösten. Till Högskolan Kristianstad är det med dagens siffror 12952 antagna* som får sina besked. Det är en ökning jämfört med förra året och nya rekordsiffror. Distans- och nätbaserade utbildningar fortsätter att öka medan de högskoleförlagda minskar.

Ökningen av antalet antagna till program är 16 procent jämfört med 2015, samtidigt som antagningen till fristående kurser minskat med 2 procent. Antalet reserver har minskat med 12 procent, vilket bland annat kan förklaras med att antalet anmälningsalternativ har minskat och att efteranmälningarna ännu inte är behandlade. Dessa ingick i förra årets siffror. Sammanlagt ökar antalet antagna i urval 1 i år med en procent jämfört med 2015.

SammanställningHT 2016
Totalt antal antagna (urval 1)12 952
Totalt antal reserver (urval 1)33 352
Totalt antal sökande individer39 448
Totalt antal behöriga sökanden
(en individ kan söka olika alternativ)
56 337
Totalt antal anmälningsalternativ 225


Nätbaserat och distans fortsätter att attrahera

För femte året i rad ökar antalet antagna till högskolans distans- och nätbaserade utbildningar** medan de högskoleförlagda utbildningarna fortsätter att minska.

– Högskolan fortsätter glädjande nog att öka sin antagning på den del av utbildningsutbudet som ges på distans och via Internet. Här har vi blivit ännu starkare. Program och kurser som ges på campus har minskat något. Det senare är inte så konstigt eftersom vi har haft så stora ökningar under senare år. Inga träd växer till himlen, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad.

Beteendevetenskap i topp

Populära program inför hösten är Beteendevetenskapligt program, Sjuksköterskeprogrammet, Digital design, Förskollärarutbildningen, Ekonomprogrammen och Tandhygienistprogrammet. Bland kurserna hamnar Organisation och ledning, Kriminologi I och Projektledning i topp.

Svara JA eller NEJ senast 29 juli

Oavsett om du blivit antagen eller reservplacerad behöver du svara ja eller nej på ditt antagningsbesked. Sista chansen är klockan 24:00 den 29 juli. All information hittar du på antagning.se. Därefter görs ett nytt urval och den 3 augusti skickas ett nytt antagningsbesked till alla som var reservplacerade vid första urvalet.


*Antagna, ej individer (en individ kan göra flera olika anmälningar till kurser och program)

**Högskolan Kristianstads utbildningar via nätet och på distans erbjuder föreläsningar online med möten över internet eller med ett antal obligatoriska träffar.

UHR: Nära 268 000 antagna till höstens högskoleutbildningar

FRI BILD OCH GRAFIK - se nedan (även grafik)

Kontakt: Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad, 044-20 30 01, 0702-66 64 00, hakan.pihl@hkr.se.

Program – tio i topp sökande antagna reserver
Beteendevetenskapligt program (distans) 3624 70 2787
Sjuksköterskeprogrammet 1540 125 1080
Digital design (nätbaserad) 1142 110 639
Förskollärarutbildning 1041 280 445
Personal- och arbetslivsprogrammet 887 90 510
Ekonomprogrammet – Valfri inriktning 814 50 498
Ekonomprogrammet – Bank och finans 776 55 426
Tandhygienistprogrammet 689 40 476
Ekonomprogrammet – Internationellt företagande och marknadsföring
647 65 314
Ekonomprogrammet – Redovisning och revision
628 70 328

.

Kurser – tio i topp sökande antagna reserver
Organisering och ledning 1958 300 1387
Kriminologi I 1883 250 1391
Projektledning 1692 60 1450
Grafisk design, introduktion 1633 180 1315
Psykologi I 1587 400 940
Arbetsmiljö och ledarskap 1481 70 1273
Redovisning I 1314 250 974
Ekonomistyrning I 1267 300 889
Elektronisk handel och digital marknadsföring 1104 150 870
Hälsopsykologi 1092 60 888

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).