Skip to main content

​Nycklar till att lyckas med social mobilisering

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 08:15 CET

Vill du vitalisera samhällsarbetet men vet inte riktigt hur? Vare sig du jobbar med folkhälsoarbete, socialt arbete eller är aktiv i en förening så kan Oscar Anderssons och Pelle Amberntssons nya bok Social mobilisering ge dig nycklarna till hur du lyckas med dina projekt och sociala aktioner.

Hur ska du göra för att mobilisera dig? I morgon torsdag släpps boken Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer, där följeforskaren Oscar Andersson presenterar tre års forskning på hur samhällsarbetet kan vitaliseras, både inom civilsamhället och inom den offentliga sektorn.

– Jag har följt sex projekt som belyser olika strategier för social mobilisering som finns i samhället i dag och boken tar upp praktiskt empowerment-arbete med behövande grupper, säger Oscar Andersson, fil. dr. i socialantropologi och lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad.

Lyckade projekt företräder sig själva

Initiativet till studien kom från att Sveriges Stadsmissioner ville utvärdera 80 sociala mobiliseringsprojekt, vilket kokades ner till sex kvalitativa följeforskningsstudier där Oscar kunnat vara med och påverka arbetets utformning under projektens gång.

– Jag kallar det ”lärande exempel” när olika intressen ska jämkas samman, och man kan säga att de mobiliseringar som lyckas bäst är de där gruppen eller organisationen företräder sig själv, men det kan också ha krävts att ett frö först planterats av en projektledare. Det kan vara så grundläggande saker som att skapa sociala nätverk, säger Oscar Andersson.

– Svenska arbetarrörelsen och kvinnorörelsen är stora traditionella sociala mobiliseringar. Flera av de mobiliseringar vi kan läsa om i boken är småskaliga, men dessa mindre projekt är möjligen en del av en större social rörelse, som Europas situation med flyktingar till exempel, och då kan boken hjälpa oss att förstå hur ideella organisationer som Sveriges Stadsmissioner tar emot och bistår flyktingar, säger Oscar Andersson.

Boken Social mobilisering: Lärdomar från fyra svenska städer, släpps i samband med konferensen Vi gör social mobilisering – Heldag om verktyg, hinder och strategier. På konferensen delas boken ut gratis och då finns också tid för intervju.

När: torsdag 3 december, kl 10.00–17.00
Var: Orkanen på Malmö Högskola, Nordenskiöldsgatan 10

Konferensprogram

Mer om boken

Kontakt: Oscar Andersson, fil. dr. i socialantropologi och lektor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad, 044-20 40 65, 073-804 22 97, oscar.andersson@hkr.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).