Skip to main content

Pressinbjudan: Inriktning och strategi

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:14 CEST

Inriktning och strategi

Fredagen den 12 september sammanträder högskolestyrelsen vid Högskolan Kristianstad.

På dagordningen står revisionsrapporter från Riksrevisionen, beslut om vidare hantering av strategidokumentet, diskussion om inriktningsbeslut samt verksamhetsinformation och ekonomisk rapport.

Press och andra medier hälsas välkomna till en presskonferens för att ta del av dagens diskussions- och beslutspunkter.

Datum: Fredagen den 12 september
Tid: Kl. 13.30
Plats: Obs! Bäckaskogs slott
Kontaktperson: Lars Carlsson
Tfn: 0702-66 64 00

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsperson
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötes protokoll
5. Verksamhetsinformation
Föredragande: rektor
6. Ekonomisk rapport
Föredragande: Raine Larsson
7. Revisionsrapporter från Riksrevisionen samt Riksrevisionens granskning framöver.
Föredragande: Raine Larsson
8. Beslut om vidare hantering av strategidokumentet
9. Inriktningsbeslut - diskussion
10. Övrigt
11. Mötet avslutas