This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Prestigefyllt uppdrag på Högskolan Kristianstad

Pressmeddelande -

Prestigefyllt uppdrag på Högskolan Kristianstad

Torsdag 11 april 2013 kommer alla landets sjätteklassare att göra ett nationellt prov i antingen kemi, fysik eller biologi. Just nu arbetar Högskolan Kristianstad för att ta fram dessa prov, tillsammans med Malmö högskola och Göteborgs universitet.

Nyligen besökte Karin Bårman, ansvarigt undervisningsråd på Skolverket, Högskolan Kristianstad för att vara med på ett referensgruppsmöte för de nationella proven. Förutom personal från HKR fanns även lärare och skolledare från Kristianstads och Hässleholms kommuner på plats.

För mer information kontakta:  
Britt Lindahl, universitetslektor vid HKR i ämnesdidaktik.
Telefon: 044-203447
E-post: britt.lindahl@hkr.se 

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Presskontakt