Skip to main content

​Psykometri lockar internationella gäster till Kristianstad

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2017 08:15 CEST

Stefan Cano, som gästar workshopen, hör till de främsta inom disciplinen psykometri.

För femte året i rad arrangeras en unik nationell workshop i Kristianstad på temat psykometri. Denna gång deltar några av de främsta forskarna inom området, däribland den engelske psykologen Stefan Cano – ett toppnamn, enligt högskolans Peter Hagell.

Psykometri är vetenskapen om att mäta fenomen utifrån skattningsskalor. Inom vården är det särskilt angeläget att kunna värdera tillförlitligheten, när patienter själva graderar sitt tillstånd och sin hälsa.

Under flera år höll Peter Hagell, professor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad, en kurs i psykometri. Den blev mycket uppskattad och bland deltagarna uppstod ett informellt nätverk. Sommaren 2013 samlades de i Kristianstad för en gemensam workshop.

– Succén var given, och det blev ett återkommande evenemang. Såvitt jag vet är workshopen unik i sitt slag i Sverige. Det är visserligen ett väldigt smalt intresseområde, men lockar ett tjugotal deltagare från hela landet.

Årets workshop, som hålls på Högskolan Kristianstad den 19–21 juni, får en internationell inriktning. Den brittiske psykologen Stefan Cano, som betraktas som den mest tongivande inom forskningen, håller en föreläsning och deltar i de efterföljande diskussionerna.

– Han är oerhört duktig, och ligger i framkant med att plocka upp nya metoder och applicera dem framgångsrikt. Han är också skicklig på att sprida kunskap och förklara saker som inte alltid är så enklar, säger Peter Hagell.

Workshopen gästas också av fysikern Leslie Pendrill från Göteborg, som gjort sig känd inom fältet mätteknologi, samt Evalill Nilsson från Linköping och Stockholm, som bland annat använder skattningsskalor i sitt arbete med de svenska kvalitetsregistren.

– Genom att lyfta in perspektiv från andra områden där man också jobbar med mätteknik, har vi ett bredare program än tidigare. Vi hoppas förstås att deltagarna får ny kunskap och knyter nya kontakter om kan vara berikande, säger Peter Hagell.

www.hkr.se/psykometri-workshop-2017

Fria bilder finns nedan

Kontakt: Peter Hagell, professor i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad, 044–250 39 56, peter.hagell@hkr.se

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).