Skip to main content

​Skånebänken till Högskolan för framtidssamtal

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 08:30 CET

Representanter från Rosenbad

Högskolan Kristianstad står inför en rad framtida utmaningar och har därför bjudit in Skånebänkens riksdagsledamöter för diskussion och informationsmöte.

Måndag 16 januari kl 14.30 i Fakultetsklubben (hus 4, våning 3)

Samtidigt som vårterminens nya studenter gör sin första dag kommer även Skånebänken till campus. Initiativet kommer från rektor Håkan Pihl som bjudit in de skånska riksdagsledamöterna på informationsmöte och diskussion tillsammans med högskolans övriga ledning. Avsikten är att dryfta tankar och frågor kring Högskolan Kristianstads framtid och utmaningar.

– Skåne är en dynamisk och mycket spännande region där högre utbildning spelar en väsentlig roll för den ekonomiska och sociala utvecklingen, och där vi har vi en självklar och viktig roll, säger rektor Håkan Pihl. Med vår plats i nordöstra Skåne finns det en rad särskilda utmaningar för just Högskolan Kristianstad och det är dessa vi vill prata om med Skånebänken.

Program

12.00 Lätt mingellunch
13.00 Styrelseordförande Ulf Kvist bjuder välkommen
13.05 Rektor Håkan Pihl: Högskolan Kristianstad och framtidens utmaningar – ett nordöst skånskt perspektiv
13.45 Frågor och diskussion
14.30 Fika och fortsatt samtal, journalister välkomna!

Politiker

Anette Åkesson (M)
Christer Nylander (L)
Lena Emilsson (S)
Maria Malmer Stenergard (M)
Marianne Pettersson (S)
Per-Arne Håkansson (S)
Per-Ingvar Johnsson (C)

Kontakt: Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad, 044-20 30 01, 0702-66 64 00, hakan.pihl@hkr.se, Thomas Achen, rektorsråd, 0727- 46 30 11, thomas.achen@hkr.se

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).