Skip to main content

Strategigrupp med framtidsuppdrag

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 15:52 CET

Högre kvalitetskrav, minskade årskullar och en vilja från regeringen att koncentrera landets högskoleresurser till färre lärosäten gör nu att Högskolan Kristianstad ska utreda högskolans framtida utmaningar. Den nya strategigruppen som ska göra detta har nu haft sitt första möte.

– Vi har fått ihop en väldigt kompetent grupp där alla är väldigt intresserade av hur det förändrade högskolelandskapet kommer att påverka lärosätet, säger rektor Lars Carlsson.

I september i år fick rektor i uppdrag av högskolestyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle diskutera Högskolan Kristianstads framtid. Detta med anledning av att högskolelandskapet både nationellt och internationellt kommer att förändras i den närmaste framtiden. Strategigruppen ska nu analysera framtida demografiska förändringar i regionen, arbetsmarknaden samt göra en omvärlds- och riskanalys och identifiera styrkeområden i förhållande till möjliga konkurrenter och samarbetspartners.

Gruppen ska utifrån stresstester och analyser peka på tänkbara och önskvärda strategier för hur högskolan ska utvecklas och klara de utmaningar som väntas. Under det första mötet som hölls i veckan lade gruppen upp sitt arbetssätt och vilka olika scenarier gruppen ska jobba efter.

– Det finns i huvudsak tre olika framtidsbilder för HKR där för- och nackdelar ska utredas. Det första är att Högskolan Kristianstad förblir en självständig högskola; det andra är utökat samarbete med andra lärosäten; det tredje handlar om ett samgående eller fusion med annat lärosäte, berättar Lars.

Ordföranden Christina Ullenius har en mycket bred och djup kompetens i högskolefrågor. Hon har suttit som styrelseordförande som tidigare högskolerektor i Karlstad, och varit med på resan att göra om lärosätet från högskola till universitet. Hon jobbar idag mycket med internationella frågor och tvekade inte att tacka ja till att leda strategiprojektet vid Högskolan Kristianstad.

– Jag är väldigt engagerad i högskolefrågor och det är en besvärlig tid för alla landets olika lärosäten. Högskolan Kristianstad är i ett sådant läge där många tuffa beslut måste tas framöver, menar Christina Ullenius.

Den nytillsatta strategigruppen består förutom av Christina Ullenius (ordförande och bland annat före detta rektor vid Karlstad universitet) även av Per Tryding (vice vd vid Sydsvenska Handelskammaren och styrelseledamot vid HKR), Anders Axelsson (analytiker region Skåne), Gustav Fridolin (riksdagsledamot från Vittsjö), Agneta Erfors (prorektor vid HKR), Anna-Karin Edberg (professor HKR), Josefin Jönsson (studentkårsordförande HKR), Hanna Uddbäck (sekreterare i gruppen och utredare vid HKR) och Madeleine Hulting (utredare och omvärldsbevakare vid HKR).

– Det var roligt att se att det är en väldigt positiv, öppen och engagerad grupp människor som är villiga att jobba, sade Christina efter det första mötet.

Gruppen ska nu träffas en gång i månaden och i början av juni ska den presentera sina slutsatser för högskolestyrelsen vid Högskolan Kristianstad.