Skip to main content

Kickoff när Näktergalen säsongsstartar

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 08:11 CET

På lördag är det säsongsstart för Näktergalen, mentorskapsorganisationen som drivs av Högskolan Kristianstad tillsammans med Kristianstads kommun. På lördag samlas 21 mentorer och 21 barn tillsammans med sina syskon och familjer på Regionmuseet för en gemensam kickoff. Där väntar första träffen med deras mentor, en tipsrunda och bullar med saft.

– Det här är en efterlängtad dag för både barn och mentorer, säger verksamhetsledaren Fredrika Braw. Målet är att studenter och barn ska lära utav varandra och dela händelser i vardagen. Det är inspirerande att få se dem växa tillsammans.

Från och med lördag och en gång i veckan under sex månader framöver kommer barn och mentorer att träffas. Årets uppställning av mentorer består av studenter från bland annat Gastronomiprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Lärarutbildningen, Folkhälsopedagogiskt program, Personal- och arbetslivsprogrammet och Biomedicinska analytikerprogrammet.

– En gång i månaden kommer dessutom barnen tillsammans med sina familjer och andra barn att bjudas in till högskolan så att de ser hur en högskolan ser ut och fungerar, och för att visa vad man kan bli när man blir stor, säger Fredrika Braw.

Lördag 12 november kl 10.00–11.30
Regionmuseet, 
Stora Torg 22, Kristianstad

www.hkr.se/naktergalen

Kontakt: Sara Linderoth, verksamhetskoordinator, 0767-65 74 54, sara.linderoth@hkr.se

Näktergalen är ett samverkansprojekt mellan Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad där studenterna ska ge positiva förebilder till barnen. Näktergalen samarbetar med fyra skolor: Slättängsskolan, Näsby skola, Gamlegårdskolan och Parkskolan. Näktergalen har funnits i Sverige sedan 1997 och är en världsomspännande organisation som möjliggör tusentals möten mellan barn och student varje vecka, enbart i Europa.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).