Skip to main content

Svårast att bli sjuksköterska

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2011 09:00 CEST

Siffrorna talar sitt tydliga språk, Högskolan Kristianstad är het. Högskolan har antagit 12 procent fler studenter till höstterminen än förra året. Konkurrensen är hårdast på sjuksköterskeprogrammet.

Nu är den första antagningen till höstterminen klar. 9706 personer har kommit in på högskolans 40 program och 264 kurser. Det är över tusen personer fler än samma period förra året. Högskolans nätbaserade program och kurser har ökat med 29 procent, distansutbildningarna med 8 procent medan de campusbaserade utbildningarna har minskat med 20 procent.
– Allt fler av våra kurser hålls på nätet. Jag tror att det passar många studenter, de kan studera när och var de vill, säger HKR:s prorektor Agneta Erfors.

Hon fortsätter:
– Siffrorna ser riktigt bra ut, det är kul att våra utbildningar attraherar studenterna. Det ger oss en bättre ekonomi vilket leder till ännu bättre utbildningar. Jag tror att högskolans satsning på minst nio timmar lärarledd tid i veckan och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i alla program har gett resultat.

Svårast är det att bli sjuksköterska och programmet har 648 respektive 619 studenter på sin reservlista. Konkurrensen om platserna på högskolans ekonomprogram är också hård och särskilt lockar inriktningen Bank och Finans.
– Den hårda konkurrensen ger oss bra studenter, säger Agneta Erfors, som tror att fler studenter kommer att välja ekonomprogrammet efter programmets höga rankning i en studentundersökning från Handelshögskolan i Stockholm och ekonomstudenternas framgångar vid student- SM i ekonomi.

Även högskolans sektionschefer är positiva till antagningsresultaten.
– Jag är glad över att intresset är så stort för sektionens alla program Lärarutbildningarna rekryterar bra vilket inte är fallet nationellt sett. Konkurrensen är hård både på grundlärar- och förskollärarutbildningarna, säger Henrik Svensson, sektionschef på lärande och miljö. 

– Våra program och kurser inom området grafisk design och webbdesign fortsätter att vara framgångsrika, det är glädjande, säger hälsa och samhälles sektionschef Stefan Andersson.

Text: Johanna Petersson