Skip to main content

Utmaningar i offentlig sektor ska bli nya innovationer

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 14:49 CET

Högskolan Kristianstad har under flera år framgångsrikt arbetat med verksamhetsförlagd utbildning. Nu tar man steget vidare och låter studenterna också bli en del i verksamhetsförlagd innovation.

Majoriteten av Högskolan Kristianstads utbildningar vänder sig till offentlig verksamhet. Genom projektet ”Inkubation för offentlig innovation” utvecklar Högskolan tillsammans med Krinova Incubator & Science Park en modell och inkubatorstöd där studenter, forskare och näringsliv omvandlar samhällsutmaningar till nya innovationer. 

– Samtidigt som vi inom projektet identifierar utmaningar och inkuberar idéer tillsammans med offentlig verksamhet och näringsliv för lokal och regional tillväxt, stärker våra studenter sina entreprenöriella förmågor och färdigheter genom att inkubatorprocessen integreras i utbildningsprogrammen. Effekterna blir etablering av nya verksamheter som drivs av nyutexaminerade studenter eller nya produkter och tjänster i befintliga företag, säger Torben Olsson, avdelningschef för externa relationer vid Högskolan Kristianstad.

Målet är att förinkubera tio utmaningar om året varav förhoppningen är att minst tre ska gå vidare till en kommersialiseringsfas. Inom ramen för projektet kommer en metod och verktygslåda att utvecklas för att hantera utvecklingsprojekt mellan forskare, studenter och entreprenörer i samarbete. En affärsutvecklare ska anställas av Krinova Incubator & Science Park, som bland annat ägs av Högskolan Kristianstad. I projektet kommer man att ta sig an utmaningar i offentlig sektor som i ett första skede fokuserar på hälsa och förebyggande vård, men också utmaningar inom områdena mat, allmännyttiga bostäder, integration och vattenbehandlingssystem.

– Vi vill med projektet skapa en ny komponent, en inkubatordel, som gör oss riktigt bra på att rigga utvecklingsprojekt i samarbete mellan forskare, studenter och entreprenörer, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova.

– Arbetssättet gagnar alla parter och det ska bli oerhört spännande att utveckla våra idéer om innovationsprocesser inom den offentliga miljön, säger Torben Olsson.

För mer information kontakta: Torben Olsson, avdelningschef för externa relationer vid Högskolan Kristianstad, 0702-89 25 75 eller Charlotte Lorentz Hjorth, vd för Krinova, 0708-29 14 34.

Projektet ”Inkubation för offentlig innovation” är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Krinova Incubator & Science Park, Copenhagen Business School, Malmö Högskola, Vårdförbundet och finansieras av Högskolan Kristianstad och Vinnova.


Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).