Skip to main content

Vatten, vatten bara vanligt vatten – Biosfär 2018

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2018 08:08 CET

På måndag 19 november är det dags för årets forskningskonferens Biosfär 2018. På menyn står ett brett smörgåsbord nya rön kopplade till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Ett tiotal forskare berättar för en fullsatt hörsal. Konferensen ger också möjlighet för lärare, studenter, tjänstemän, föreningsmänniskor och naturintresserad allmänhet att mötas.

Biosfär 2018 fokuserar särskilt på Vattenrikets vatten. Andreas Jezek, limnolog på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, delar med sig av pinfärska resultat från sommarens provfiske och inventeringar i Hammarsjön.

En tendens är att vattendragen blir allt brunare. Helge å är inget undantag. Martin Skerlep, doktorand i akvatisk biologi Lunds universitet, redogör för var brunifiering kommer ifrån och vart den är på väg.

Stigande havsnivåer och kusterosion är heta ämnen. Pär Persson, vattenstrateg på Länsstyrelsen i Skåne, redogör för lagen och kunskapsläget. Christine Eriksson, filosofie doktorn i oceanografi DHI Sverige, lyfter fram utmaningar och möjligheter vad gäller kusterosion längs Kristianstads kust.

Dagen avslutas med ett bildföredrag av Johan Hammar, fotograf och filmare. Vi får ta del av hans fantastiska bilder i Sötvatten – en värld av liv.

Kontakt

Åsa Pearce
informationsansvarig Biosfärenheten
0733-13 64 62
asa.pearce@kristianstad.se

Program 2018

Moderator: Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad

8.15–9.00 Registrering och fika

9.00 Välkomsttal, Christel Jönsson, kommundirektör Kristianstads kommun

  • Andreas Jezek, limnolog, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Hur mår Hammarsjön? Sommarens provfiske och inventering ger en fingervisning
  • Martin Škerlep, doktorand i akvatisk biologi, Lunds universitet. Brunifieringen i Helge å – var kommer den ifrån och vart är den på väg?
  • Marika Stenberg filosofie doktor och naturvårdskonsult, Kajsa Åbjörnsson filosofie doktor, Ekoll AB. Kristianstad i vått och torrt: läckage av järn- och aluminium från torrlagd jordbruksmark

10.45–11.00 Bensträckare med frukt

  • Johan Elmberg, professor i zooekologi, Högskolan Kristianstad. Tiotusentals fötter på Kristianstads åkrar: nya rön om gäss på jordbruksmark
  • Hans Cronert, naturvårdssamordnare, Biosfärområde Kristianstads Vattenriket. Hur går det för Vattenrikets vadare? Hot, möjligheter och åtgärder med utblick mot Europa

12.00–13.00 Lunch på Café Årum

  • Pär Persson, vattenstrateg, Länsstyrelsen i Skåne. Stigande havsnivå – lagen & kunskapsläget
  • Christin Eriksson, filosofie doktor i oceanografi, DHI Sverige AB. Kusterosion längs Kristianstads kust – utmaningar och möjligheter

14.30–15.00 Bensträckare och kaffe med titt på naturums utställning

  • Amanda Kärrstedt och Martin Rydiander, landskapsvetare. Sanden, vinden, människan – en förödande historia
  • Johan Hammar, fotograf och filmare. Sötvatten – en värld av liv

16.00–17.00 Mingel och mat i naturums utställning

Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.

Registrering och fika från 08.15.
Fullbokat!

Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet. Ekonomprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Magisterprogrammet i psykologi och Gastronomiprogrammet fått högsta möjliga betyg och rankas som bäst i landet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar.