Skip to main content

Vattenforskningen på frammarsch

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 16:27 CEST

 

Ett nytt högteknologiskt analysinstrument skapar förutsättningar för ett framtida vattenlaboratorium på Högskolan Kristianstad och kommer att ge en fördjupad forskning och tillspetsning av utbildningar.

– Vi är naturligtvis oerhört glada över att finansieringen för det här instrumentet nu är klart. Det kommer att bli en fantastisk resurs för högskolans forskning om vattenkvalité och en milstolpe i arbetet med att bygga upp ett vattenlaboratorium, säger Lennart Mårtensson, professor i miljöteknik vid Högskolan Kristianstad.
Om allt går enligt planerna kommer det avancerade analysinstrumentet som är av typen LC-MS/MS, en så kallad mass-spektrometer, att finnas på plats i Högskolan Kristianstads lokaler innan utgången av 2013. Någon mer exakt tidpunkt än så vågar Lennart Mårtensson inte nämna.
– Instrumentet kommer att upphandlas enligt gängse regler, och så mycket mer än så går i nuläget inte att yppa om.
Vad det kommer att betyda för forskningsprojekt CLEAR, finansierat av KK-stiftelsen och de lokala miljöteknikföretagen Malmberg Water AB och C4 Energi AB, som Lennart Mårtensson tillsammans med forskaren Dr Erland Björklund och doktoranden Ola Svahn påbörjade i april står dock redan klart.
– Med hjälp av det här instrumentet kommer vi att kunna mäta mycket låga koncentrationer av ämnen i vatten och fasta material. Och det kommer naturligtvis att ha stor betydelse för fortsättningen av projektet CLEAR i vilket vi förenklat uttryckt vill utveckla nya reningsmetoder för att ta hand om läkemedelsrester, och då framför allt antibiotika i avloppsvatten och rötslam, säger Lennart.
En annan bild som Lennart Mårtensson ser framför sig med instrumentet på plats är framväxten av ett modernt vattenlaboratorium med täta förgreningar i näringslivet.
– Med den här utrustningen och de möjligheter det ger oss till fördjupad forskning och tillspetsning av utbildningar ser jag framför mig hur nya kunskaper förenas med ett innovativt näringsliv med ambition att verka för en bibehållen vattenkvalité i såväl vårt eget närområde Vattenriket som på andra platser. Och vad det i sin tur kan leda till kan bara framtiden sia om, men det är definitivt en spännande framtid att gå till mötes.
Ur utbildningsperspektiv kommer analysinstrumentet att stärka och göra flera av Högskolan Kristianstads utbildningar inom naturvetenskap och teknik än mer attraktiva.
– Inom programmen Biomedicinska analytiker, Biologi, Master in Water Management och det nya kandidatprogrammet i miljöteknik- Strategisk Resursanvändning kommer det här instrumentet att bli en basal resurs som inte minst ger studenterna nya möjligheter till intressanta och spännande examensarbeten, säger Lennart.
Finansieringen av det nya analysinstrumentet i mångmiljonklassen sker genom bidrag från Utvecklingsstiftelsen Sparbanken 1826, Crafoordska Stiftelsen samt Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse. Högskolan Kristianstad svarar för knappt en tredjedel av kostnaden.

Läs mer om Clearlab

Imorgon den 3 juni hålls ett informationsseminarium i Almedalen om CLearlab, som ett exempel på innovationsprojekt i samverkan mellan Högskolan Kristianstad och Krinova Science Park. Läs mer här.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 14 000 studenter vid något av högskolans 40 program eller 360 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).