Skip to main content

Annonsering för ny rektor till Högskolan Väst påbörjad

Nyhet   •   Feb 23, 2016 14:16 CET

Rekryteringsarbetet för ny rektor till Högskolan Väst fortsätter. I söndags påbörjades annonseringen och fram till 6 mars är det möjligt att söka. Nuvarande rektor Kerstin Norén slutar vid årsskiftet 2016/2017 och målet är att ha en ny rektor på plats den 1 januari 2017.

Högskolans styrelse leder rekryteringsprocessen och rektorstjänsten tillsätts av regeringen efter förslag från högskolestyrelsen. Högskolestyrelsen har satt samman en rekryteringsgrupp som leds av ordförande Eva Eriksson. I gruppen ingår också vice ordförande Eva-Lis Sirén,Thomas Sätmark, GKN Aerospace, lärarrepresentant Anette Bolin samt studentrepresentant Måns Stenberg.

Vid förra veckans styrelsemöte beslutade en enig styrelse vilken kravprofil som ska gälla. I den sägs bland annat följande:

Högskolan Väst rektor ska, utöver formella behörighetskrav enligt högskoleförordningen 2 kap 11§:

  • ha god vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och vara väl förankrad i vetenskapssamhället
  • ha erfarenhet av ledningsuppdrag och/eller chefsuppdrag inom akademisk verksamhet samt uppvisa en dokumenterat god ledarförmåga
  • kunna utveckla Högskolan Västs vision och bidra till att denna omsätts i praktisk handling
  • ha förmåga att stärka högskolans forskning samt säkra kvaliteten av högskolans forskarutbildningar
  • med lyhördhet för omvärldens krav och tillvaratagande av akademiska värden proaktivt driva de strukturella förändringar som högre utbildning och forskning kontinuerligt behöver hantera
  • ha ett brett kontaktnät både internationellt och nationellt, såväl inom som utanför högskolesektorn
  • vara kommunikativ och ha god förmåga att företräda högskolan både inom och utanför högskolesektorn

Konsultföretaget Michael Berglund, kommer att bistå i rekryteringen. De har lång erfarenhet på området och har arbetat med flertalet rektorsrekryteringar bland annat till Chalmers, Stockholms universitet och Malmö högskola.

Målet är att föreslå en kandidat till regeringen i juni 2016.

Annons och kravprofil i sin helhet

Kontakt: Personalchef Bettina Johansson, 0721-60 01 77.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy