Skip to main content

”Ett grönt och hållbart campus”

Nyhet   •   Sep 25, 2019 12:15 CEST

Att skapa "ett grönt och hållbart campus" är ett av tre utpekade områden i det arbete som pågår just nu med att utveckla Högskolan Västs campus. Det handlar bland annat om minskad energianvändning, minskade koldioxidutsläpp och klimatkrav vid upphandling.

-Vi tar stora kliv i vårt klimatarbete just nu bland annat i det utvecklingsarbete som görs på campus. Vårt campus ska vara grönt både i fråga om hållbarhet och i fråga om tillgång till grönska, växtlighet och trevliga rekreationsmiljöer, säger Li Lejerstedt, högskoledirektör och ansvarig för det genomgripande campusutvecklingsprojekt som varit igång det senaste året.

Hon ger exempel på områden som är i fokus:

  • Klimatkrav ska ställas vid all upphandling, där det är relevant, och kraven ska följas upp systematiskt
  • Energianvändningen på högskolan ska minska per m2, energin ska vara förnybar och högskolans egen produktion av förnybar energi ska öka
  • Minska koldioxidutsläpp; se över inköp av inventarier och förbrukningsmaterial, minska utsläppen från restaurang och catering, minimera utsläpp vid nybyggnation och ombyggnad samt skapa system för uppföljning av koldioxidutsläpp av den verksamhet som bedrivs på campus
  • Utveckla campus så att det uppmuntrar till resor med liten klimatpåverkan till och från campus

I målbilden för hur campus ska utvecklas inom detta område beskrivs framtida campus så här: ”På campusområdet finns det gott om fina gröna miljöer att studera, arbeta och vistas i, både inne och ute. Vårt campus är ekonomiskt, såväl som ekologiskt och socialt hållbart. Vi har en smart användning och produktion av energi samt genomtänkt och nytänkande resurs- och materialanvändning.”

-Vi har stora möjligheter att göra förändringar och utnyttja det arbete som görs nu i campusplaneringen tillsammans med Trollhättans Stad. Det är såklart vårt mål att det blir verkstad av våra tankar och idéer, säger Li Lejerstedt.

Deltar i gemensamt klimatramverk
I linje med detta arbete är Högskolan Väst ett av 36 universitet och högskolor som har tagit fram ett gemensamt klimatramverk som sjösattes i somras. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

Klimatstrategi på gång
Arbetet med att ta fram en klimatstrategi är påbörjat vilken bygger på Klimatramverket samt högskolans lokala prioriteringar. Strategin grundas, förutom lokala prioriteringar, på den pågående miljöutredningens slutsatser kring vilka miljöaspekter som är mest betydande för högskolan vad gäller miljöpåverkan.

- Vi har försökt ringa in vilka de mest betydande miljöaspekterna är för oss. Det handlar om hur vi bedriver vår utbildning och forskning men också om våra tjänsteresor, vår energiförbrukning, sättet att upphandla, vår konsumtion och vårt avfall, säger Hanna Stafhammar Kjellgren, miljösamordnare på Högskolan Väst.

Högskolans klimatstrategi kommer också att integreras i högskolans mål och handlingsplan för hållbarhet för perioden 2020-2022 som är under framtagande.

- Vi ska minska negativ klimatpåverkan i enlighet med internationella överenskommelser, Sveriges klimatramverk och Klimatramverk för universitet och högskolor, säger Hanna Stafhammar Kjellgren.

Läs mer om Campusutvecklingsarbetet

Om högskolornas gemensamma Klimatramverk

Text: Anna Hallberg

Kontakt:
Li Lejerstedt, Högskoledirektör, 0721- 60 01 50
Hanna Stafhammar Kjellgren, Miljösamordnare, 0520-22 36 84 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.