Flera nya utbildningar på Högskolan Väst

Nyhet -

Flera nya utbildningar på Högskolan Väst

Att arbeta i nära samverkan med arbetslivet när nya utbildningar tas fram är något som präglar Högskolan Väst. Det avspeglar sig i utbudet av kurser och utbildningar som erbjuds hösten 2020 som nu släpps och öppnar för anmälan. Ett exempel på det är en ny utbildning för ingenjörer riktat mot elbilsindustrin.

- Från och med hösten 2020 erbjuder vi Elektroingenjör Fordon för att möta kompetensbehovet för morgondagens fordonsindustri. Det är ett program som är starkt efterfrågat och där vi fyller ett behov från industrin, kommenterar prorektor Jan Theliander.

Fler distansmöjligheter
Inom teknikområdet erbjuds nu också flera utbildningar på distans för att göra det möjligt för fler att påbörja utbildningen. Högskolan Väst var först i landet att förra året erbjuda maskiningenjörsprogrammet på distans och inför hösten 2020 erbjuds nu också Teknisk basår på distans. Det tekniska basåret ger behörighet att söka till bland annat högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningar men även andra naturvetenskapliga eller tekniska utbildningar med motsvarande behörighetskrav.

- Detta är ett sätt både att göra det möjligt för fler personer att få behörighet till att läsa ett ingenjörsprogram och dels handlar det om att möta den stora brist på ingenjörer som finns i samhället. Här kan vi bidra och underlätta för både individ och samhälle att utvecklas, säger Jan Theliander.

Ny möjlighet till lärarexamen
Utöver dessa exempel finns också flera nyheter på avancerad nivå, bland annat Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Den vänder sig till personer som redan har högskoleutbildning i skolämnen men som saknar lärarbehörighet. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en grund- eller gymnasieskola samt vuxenutbildning. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen.

- Lärarbristen i landet är stor och detta är ett sätt att möta det behovet och öppna upp för fler grupper att bli behöriga lärare, säger Jan Theliander.

Det samlade utbudet har setts över utifrån efterfrågan och behov, det är ett arbete som ständigt pågår och som sker i tät dialog med arbetslivet.

- För oss handlar det om medvetna val i sammansättningen av vårt utbud med olika långa program, kurser samt ökade möjligheter att läsa på distans och med olika fart, också för att möjliggöra ett lärande under hela livet, kommenterar prorektor Jan Theliander.

Om högskolans utbildningsutbud
Högskolan bedriver utbildningar och kurser på grund- och avancerad nivå på bred front inom data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle, samt teknik. Utbildningarna är arbetslivsnära och genom arbetsintegrerat lärande, AIL, får studenter vid högskolan erfarenhet av arbetslivet redan under utbildningstiden. Högskolan Väst är Sveriges ledande AIL-högskola och har regeringens uppdrag att utveckla AIL.

Exempel på nyheter i utbildningsutbudet hösten 2020 med sista ansökningsdag den 15 april

Förutbildningsnivå
Teknisk basår på distans

Grundnivå
Elektroingenjör Fordon, 180 hp

Avancerad nivå
Arbetsintegrerade politiska studier, masterprogram, 120 hp 

Internationellt barn- och ungdomsvetenskapligt magisterprogram, 60 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp 

Hela högskolans utbildningsutbud

Kontakt
Jan Theliander, prorektor, 0733-97 50 86

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt