Skip to main content

FöräldraResursen – en väl fungerande samverkansverksamhet med nöjda föräldrar

Nyhet   •   Mar 21, 2018 12:49 CET

Vid ett öppet lunchseminarium på Högskolan Väst gavs yrkesverksamma möjlighet att ta del av ny forskning om hur en ny kommunal satsning på stöd till föräldrar har fallit ut. Resultaten har framkommit i en studie tillsammans med Uddevalla kommun där FöräldraResursen – ett förstärkt och samordnat familjestöd till familjer med barn i åldrarna 6-12 år - har studerats. 

Seminariet gav god möjlighet till diskussion kring olika föräldrastödsinsatser och liknande. Deltagarna kom bland annat från skolor, LSS-boenden, BUP, Närhälsan i Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. De ställde många frågor kring bland annat organisering och upplägg av stöd, innehåll och tillgänglighet. Ett behov av liknande insatser och resursverksamheter även på andra orter tycktes finnas.

-Då det ofta kan vara stigmatiserat att söka hjälp hos till exempel Socialtjänsten är det bra med alternativa vägar för att få hjälp. Att söka hjälp hos Föräldraresursen tycktes inte innebära samma stigma, säger Jennie Ryding, doktorand vid Högskolan Västs barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljö, vars avhandlingsarbete kring föräldrastöd har beröringspunkter med projektet.

Ger bättre hälsa och välmående
FöräldraResursen består av ett team med tre nyanställda kuratorer från Socialtjänsten, som också deltog på seminariet, och som i samarbete med elevhälsan på de kommunala skolorna ska bidra med hjälp till föräldrar med barn i åldrarna 6–12 år. Syftet med FörädraResursen är att den ska utvecklas till att bli en resurs för de föräldrar som söker sig dit. Föräldrastöd finns i olika former i hela landet och har på olika sätt redovisats och utvärderats under de senaste åren. Studier visar att föräldrastöd är en viktig del i arbetet med föräldrar och att det går att relatera till barns hälsa och välmående.

Syftet med studien som är kopplad till Föräldraresursens arbete var att undersöka vilka organisationsprocesser som skett i ett förstärkt och samordnat föräldrastöd och hur de yrkesverksamma tänker kring det nya föräldrastödet. Även de föräldrar som väljer att delta är intressanta då de kan delge sina erfarenheter om föräldrastödet. De frågeställningar som ställdes var bland annat vilka förväntningar det finns från yrkesverksamma inför ett samordnat föräldrastöd, hur organiseras det nya samordnade stödet och vad är det som har fått föräldrarna att söka sig till detta specifika föräldrastöd.

- Intervjuer med föräldrar som fått stöd visar att de uppskattar flexibiliteten, det vill säga att kunna mötas på vald tid och plats. Det framkommer också att snabbhet har varit en viktig faktor då problem ofta är aktuella, och att tillgängligheten är ett stort plus för denna typ av stöd. De som har haft en svårare problematik lyfter fram att FöräldraResursen erbjuder en snabb väg till annan hjälp, säger Anette Bolin, en av de ansvariga forskarna på Högskolan Väst.

Behov av att prata
Något som betonades av föräldrarna, enligt kuratorerna, var ett behov av att träffa andra och bara få prata, ventilera kring föräldrarollen och allt som det innebär.

-Ibland har man kanske inte så grava problem, men ändå ett behov av att få prata med någon kring föräldrarollen. I sådana situationer söker man sig inte till BUP eller Socialtjänsten, men man kan ändå ha ett behov av att få någon form av stöd, säger Jennie Ryding.

- Sammanfattningsvis kan sägas att uppstartsarbetet tog längre tid än planerat, att implementeringsstöd inte fanns i den utsträckning som det skulle ha behövts och att det har funnits oklarheter i vem som ansvarar för vad. När stödarbetet väl kom igång har dock de föräldrar som fått stöd varit nöjda, säger Sevtap Gurdal, en annan av de ansvariga forskarna på Högskolan Väst.

Om projektet 

Till kortrapport

Kontaktuppgifter:
Anette Bolin, 0721-60 01 88, anette.bolin@hv.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.