Forskare från 20 länder deltar på internationell konferens

Nyhet -

Forskare från 20 länder deltar på internationell konferens

Mångfald, innovation och entreprenörskap är temat för den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium 14-16 juni som i år hålls i Luleå. Totalt samlas ett hundratal forskare från mer än 20 länder.

På årets Uddevalla Symposium, som arrangeras för 21 gången, deltar flera forskare från Högskolan Väst och presenterar sin forskning. Bland annat deltar

  • Tobias Arvemo och Ellinor Torsein - Identifying Summer Season Segments on the Swedish West Coast – the Case of Lysekil
  • Iréne Bernhard, Anna Karin Olsson, Ulrika Lundh Snis - Stakeholder Collaboration for Place Innovation - Challenges and Visions in Local Re-generation
  • Per Assmo - A Time-Spatial Approach to Analyze Migrants’ Micro-Migration and Settlements Patterns. A Case of Uddevalla Municipality, Sweden

Uddevalla Symposium är ett samarbete mellan Högskolan Väst, Trollhättan, Jönköping International Business School och George Mason University i Washington, USA. Tidigare konferenser har bland annat hållits i Trollhättan, London, Kyoto, Kansas City, Washington och Fredrikstad.

Konferensen är till för att ge forskarna en möjlighet att lägga fram sina resultat, diskutera dem med kollegor och ta del av världsledande forskares senaste rön. Även en del tjänstemän som sysslar med regional utveckling deltar. På konferensen träffas både ledande forskare och sådana som är i början av sin karriär. Etablerade sanningar konfronteras med kreativa och kritiska synpunkter.

Internationella profiler deltar

Över 10 internationellt erkända forskare deltar såsom exempelvis:

  • Sarah Jack, professor vid Lancaster University i Storbritannien, som till hösten blir den första innehavaren av Jacob och Marcus Wallenbergs professur i hållbar och innovativ företagsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm.
  • Shaker A. Zahra, Carlson School of Management, University of Minnesota i USA som är professor i entreprenörskap och har vunnit Global Award for Entrepreneurship Research.
  • Kristina Nyström, nationalekonom från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, expert på arbetsrörlighet och entreprenörskap och utsågs till ledamot i det vetenskapliga rådet vid Tillväxtanalys av regeringen förra året.

Läs mer om Uddevalla Symposium: https://symposium.hv.se/

Kontakt: Iréne Bernhard, koordinator för symposiet, 0733-97 51 02

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55