Skip to main content

Forskare i världen samlades till konferens om arbetsintegrerat lärande

Nyhet   •   Jun 20, 2014 09:00 CEST

Mellan den 2-4 juni arrangerade Högskolan Väst en global konferens inom högskolans profilområde Arbetsintegrerat lärande, AIL. Konferensen besöktes av 145 deltagare från ett 20-tal länder som Japan, USA, Kanada, Thailand, Storbritannien, Australien, Sydafrika och Nya Zeeland.

– Det är första gången som vi håller en renodlad forskningskonferens, riktad just till dem som forskar kring arbetsintegrerat lärande. Responsen har varit mycket positiv bland våra gäster. Det känns roligt att vi har lagt grunden för fortsatta forskningssymposium liknande detta framöver.

Det säger Kristina Johansson på Högskolan Väst, biträdande verksamhetsledare för högskolans forskargrupp inom AIL. Hon har varit värdinna och moderator under konferensen. Kristina är med i den internationella forskningsgruppen i föreningen WACE**, som arrangerat konferensen.

Syftet med konferensen har varit att diskutera Cooperative & Work-Integrated Education (CWIE), ett begrepp utvecklat av WACE som står för olika former av erfarenhetsbaserat lärande. CWIE är en omfattande term för arbetsintegrerat lärande och står bl. a för kooperativ utbildning*, praktik, terminsstudier inom industrin, internationella samarbetsutbyten, studier utomlands, samhällstjänst mm.

Högskolan Väst har unik forskarutbildning
Högskolan Väst är det enda lärosäte i Sverige och ett av ytterst få lärosäten i världen som genomför forskarutbildning inom arbetsintegrerat lärande. Högskolan har ett 50-tal forskare som bedriver forskning inom området.
Forskningen fokuserar lärande och kunskap som är relaterad till arbete. Det handlar till exempel om kompetens i förändring. Vad händer i det nya arbetslivet idag? Vilka krav ställs på människors kompetens? Vad är det egentligen vi lär oss i arbetslivet?

Ett 20-tal av högskolans forskare deltog under konferensen för att dela med sig av sin forskning och ta del av andras.

Erkända keynotes talade om arbetsintegrerat lärande
Förutom den stora mängden internationella föreläsare fanns också tre erkända så kallade keynotes, huvudtalare, som samtliga har lång erfarenhet av AIL:

Dr. Patricia M. Rowe, University of Waterloo, Waterloo, Ontario (Kanada) talade om vad som saknas i dagens forskning inom AIL. Fokus idag ligger ofta på att hitta det positiva med AIL men Patricia M Rowe ser också vikten av att titta på mindre positiva delar, för att kunna förbättra AIL-metoderna ytterligare.

Dr. Yrjö Engeström, CRADLE, University of Helsinki (Finland) som i sin forskning upptäckt och beskriver viktiga utmaningar för framtida lärande.

Dr. Nancy Zimpher, Chancellor, The State University of New York (USA), med ansvar för 64 högskoleenheter i New York state. Hon berättade om hur universitet använder Co-op* för att möta arbetsmarknadens behov och driva ekonomin framåt.

Forskarpanel avslutade konferensen
Konferensen avslutades på onsdagen med en forskarpanel med deltagare från olika länder där man diskuterade pågående och framtida forskning kring arbetsintegrerat lärande. Några av de synpunkter som framkom var:

  • Forskare behöver få en bättre bild över den samlade internationella forskningen kring arbetsintegrerat lärande. ”Vi är bitar av ett forskningspussel världen över och vi behöver se helheten” som Dr. Sheri Dressler, University of Central Florida (USA) uttryckte saken. Att anordna forskningskonferenser är ett sätt att skapa helhetssyn.
  • Forskarna behöver genomföra större projekt och större undersökningar, för att få bättre underlag och statistik och för att kunna titta på sambanden mellan undersökningar och effekterna av arbetsintegrerat lärande. 
  • Forskningen behöver göras mer lättillgänglig för företag och organisationer, så att de förstår fördelarna med arbetsintegrerat lärande, både för studenterna och företagen. 
  • Vikten av att problematisera och definiera begreppet arbetsintegrerat lärande. Olika länder använder olika begrepp. Forskarna behöver titta på hur andra länder gör och vilka begrepp de använder.

Kanadensisk forskare i långvarigt samarbete med Högskolan Väst
En av deltagarna var Dr. Maureen Drysdale vid University of Waterloo i Kanada. Waterloo är ett världsledande lärosäte kring Co-oputbildningar. Här finns 17 300 Co-opstudenter som kombinerar studier och arbete inom 140 utbildningsprogram. 5 200 arbetsgivare anställer Co-opstudenter under deras utbildning.

Dr. Maureen är professor i psykologi och hennes forskning handlar om att undersöka övergången mellan skola och arbete. Hon är speciellt intresserad av att jämföra Co-opstudenter med studenter som inte gör Co-op, för att se vilka skillnader som finns kring lärande.

– Det här var en mycket bra forskningskonferens. Det är toppen att kunna samla så många forskare kring utveckling av arbetsintegrerat lärare. Huvudtalarna var väldigt bra och föreläsningarna och alla posters visar på allt arbete som görs inom fältet.

 Hon menar att konceptet med arbetsintegrerat lärande och att forska kring detta är mycket viktigt.
– Att få ett arbete efter avslutade studier beror inte bara på det som studenterna lär sig i klassrummet utan även på vilken arbetslivserfarenhet man har. Modellen med arbetsintegrerat lärande ger studenterna den erfarenheten som krävs för att kunna sälja in sig på en konkurrensutsatt arbetsmarknad.

Dr. Maureen stannade kvar en tid efter konferensen på Högskolan Väst. Hon har under sex år samarbetat med Kristina Johansson kring forskning om arbetsintegrerat lärande.

– Vi håller just nu på med en forskningsartikel. Vi diskuterar också möjligheter till framtida projekt där olika institutioner från hela världen kan medverka. Det är viktigt att samarbeta med forskare från olika delar av världen, om vi ska svara på relevanta frågor om de resultat och fördelar som arbetsintegrerat lärande ger.

Världsorganisationen WACE arrangör
Bakom arrangemanget står WACE**, the World Association for Cooperative & Work-Integrated Education, där högskolan är en aktiv part. Sedan januari 2012 har WACE ett satellitkontor på Högskolan Väst. WACE har sitt säte i USA och högskolans kontor är det enda i Europa.

* Co-op, Cooperative Education, innebär att programstudenter varvar studier med betalda arbetsperioder. Co-op finns inom ingenjörs-, ekonom- och IT-utbildningar.

**WACE har samarbete med omkring 300 lärosäten, företag och organisationer i närmare 40 länder och anordnar internationella konferenser, symposier, nätverksträffar och utbildning inom AIL. Man ser arbetsintegrerat lärande som ett vinnande koncept både inom utbildning och forskning. WACE arbetar för att globalt knyta samman akademi och samhälle i frågor som rör utveckling av arbetsintegrerat lärande inom såväl utbildning som forskning. WACE har sitt säte på University of Massachussetts Lowell i USA.

Bilden:
En forskarpanel avslutade WACE-konferensen. Från vänster:
Dr. Sheri Dressler, University of Central Florida (USA).
Dr. Karsten Zegwaard, University of Waikato (Nya Zeeland).
Dr. Maureen Drysdale, University of Waterloo (Canada).
Dr. Lars Svensson, verksamhetsledare för högskolans forskargrupp inom AIL

Nästa år hålls en WACE-konferens i Japan. www.waceinc.org/kyoto2015

Text: Robert Svensson
Foto: Pontus Corneliusson

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.