Skip to main content

Fortsatt lärarbrist – trots fler sökande till lärarutbildningarna

Nyhet   •   Jan 21, 2016 16:16 CET

Den 21 januari släppte Universitetskanslerämbetet (UKÄ) en rapport som visar att allt fler börjar på lärarutbildningarna – men att det ändå saknas 8 000 varje år. På Högskolan Väst har det skett en ökning med ungefär fem procent fler förstahandssökande än vad man hade året innan vid samma tidpunkt.

Trots fler sökande till lärarutbildningarna i Sverige motsvarar det bara ungefär 60 procent av vad som skulle behöva fyllas för att täcka det framtida årliga examinationsbehovet. Mot den bakgrunden är det inte sannolikt att Sveriges lärosäten kommer att kunna lösa lärarbristen under en överskådlig tid.

Högskolan Väst hade 422 förstahandssökande till lärarutbildningarna* som drog igång höstterminen 2015. En siffra som hamnade på 401 vid samma tidpunkt året innan vilket innebär en liten ökning. Högst söktryck har Förskollärarprogrammet och det finns också en ökning av sökande till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Högskolan Väst planerar för en utökning av antalet studenter inom dessa inriktingar kommande år. Detta som en följd av regeringens anvisade tilldelning av anslag för utbyggnad av forskollärar- och lärarutbildningarna.

Dessutom har Högskolan Väst nyligen erhållit ytterligare en examensrätt för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan. Detta inom ämnet Svenska som andraspråk för att möta det regionala behovet av behöriga lärare inom ämnet.


* Högskolan Väst erbjuder följande lärarutbildningar: 

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem: Idrott och hälsa

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Yrkeslärarprogrammet 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, svenska och samhällskunskap

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Engelska

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan- Svenska 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Samhällskunskap

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.