Skip to main content

Högskolan Väst – en gemensam gåva till regionen!

Nyhet   •   Jan 08, 2016 11:09 CET

Nyårstider präglas ofta av önskningar och givmildhet. Om vi kunde önska bort kriser, tragedier och främlingsfientlighet skulle vi göra det men det låter sig inte göras. Däremot finns en gemensam gåva att framhålla som bidrar till inkludering, demokrati och hållbar tillväxt. En gåva med innehållet högre utbildning.

Under 2015 har Högskolan Väst firat sitt 25-årsjubileum och kan i samband glädjas åt att andelen högutbildade kraftigt har vuxit i Fyrbodal. En färsk undersökning som nu genomförts visar att år 1990 var andelen högutbildade i regionen 18 procent bland befolkningen (18-24 år). År 2014 var samma siffra 32 procent. I takt med att Högskolan Väst växer rekryterar den allt fler studenter utifrån. Trots att en ökande del av rekryteringen sker utifrån stannar fortfarande en stor del av studenterna kvar i regionen. Av de som tog examen från Högskolan Väst 2012/13 bodde 86 procent kvar i Västra Götaland två år senare och 48 procent bodde kvar i Fyrbodal.

Högskolan Väst tillför utbildad arbetskraft till Fyrbodal genom att unga kan få en högskoleutbildning i regionen istället för att flytta till studier på annan ort. Detta medverkar till att fler företag och organisationer ges bättre förutsättningar för att etablera och expandera verksamhet i regionen. Vi vet också genom regelbundna rapporter från Universitetskanslersämbetets (UKÄ) att etableringen på arbetsmarknaden är mycket hög bland Högskolan Västs examinerade studenter.

Allt detta är gott nog! Men vår fasta övertygelse är att högre utbildning leder till mycket, mycket mer. Som lärosäte är man också ett självskrivet nav för kunskapsbyggande och medborgerlig bildning. Lärosätena i allmänhet bidrar med insikter om det goda samhällets möjligheter att skapa bättre förutsättningar för hållbar tillväxt ur olika perspektiv. Dessa värden är svåra att mäta men avgörande för att rusta individer och därmed skapa en plattform för demokrati och människors lika värde.

Till ovannämnda kan vi addera den forskning som drivs inom Högskolan Väst, bland annat inom de tre prioriterade områdena produktionsteknik, barn- och ungdomsvetenskap samt arbetsintegrerat lärande.

Att ha en regional högskola är en fantastisk resurs och en källa till samverkan. Oavsett om vi är företagare, beslutsfattare, politiker eller ”bara” medborgare i Fyrbodals kommuner – låt oss gemensamt värna om de möjligheter som detta ger!


Kerstin Norén, Rektor Högskolan Väst

Martin Carling, Ordförande Fyrbodals kommunalförbund

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.