Skip to main content

Intensifierat forskningssamarbete mellan Østfold och Högskolan Väst

Nyhet   •   Okt 05, 2016 09:52 CEST

Håkan Nunstedt, Högskolan Väst, summerar dagarna tillsammans med Høgskolen i Østfold.

Sedan tidigare finns ett samarbetsavtal mellan Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold och en mängd samarbete pågår redan, främst inom utbildningssidan. Nu är det dags att också sätta fokus på forskningssamarbete och hur det kan utvecklas. Många beröringspunkter finns som de båda aktörerna ser nytta av att arbeta gemensamt med.

Under två dagar i slutet på september stod Högskolan Väst värd för en samverkanskonferens mellan Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold, HIÖ. Båda högskolorna presenterade sina forskningsmiljöer samt höll workshops där man diskuterade fortsatt forskningssamarbete. De olika områden som Högskolan Väst främst bedriver forskning inom är Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA)och Arbetsintegrerat lärande (AIL),Produktionsteknik Väst (PTV) samt Barn och ungdomsvetenskap (BUV). HiÖ:s satsningsområden är Teknologi, Eneregi og Samfunn, Arbeidslivsforskning: skandinaviske tradisjoner, importerte løsninger og lokale tilpasninger samt Skole,Kunnskap og lärerutdanning (SKuL).

Under ett och ett halvt års tid har Håkan Nunstedt från Högskolan Väst och Ellen Höij Petersen från Högskolan i Östfold planerat konferensen.

– Det blev en mycket lyckad konferens där det framkom att vi har mycket forskning som tangerar varandra men också skiljer sig åt. Några viktiga överbryggande teman som kom fram under konferensen var hur lärosätenas forskningsmiljöer kan ha fokus på det omgivande samhället, bidra till samhällsnytta och inkludera studenterna i forskningen, sammanfattar Håkan Nunstedt, ansvarig kontaktperson på Högskolan Väst.

”Det gäller att det hamnar ner i verksamheterna”
Så här sa några av deltagarna kring hur de olika forskningsmiljöerna kan gå vidare och finna nya projekt inom ramen för forskningsmiljöerna på HIÖ samt Högskolan Väst:

"Det är viktigt att vi hittar varandra och kan matcha ihop rätt människor. Det är ett av syftena med dagarna. Det gäller att det hamnar ner i verksamheterna."

"Vi har utsett kontaktpersoner så att det blir lättare att sköta kontakterna framöver."

"Vi tänker att vi kan dela labbresurser men också dela industrinätverk."

"Det gäller att få in det i tanken från början så att den andra parten finns med från start."

"Det finns gemensamma intressen kring arbetslivsforskning, vård- och omsorg och integration."

"Vi har flera uppslag redan till nya projektsamarbeten och vi kommer att arrangera gemensamma seminarier som vi växelvis tar ansvar för."

Låt det inte kallna
I samband med att dagarna avslutades fick Östfolds prorektor Stein Haugum Olsen slutorden:

- Det viktigaste nu är att detta följs upp – innan det kallnar!

Deltagarna började skingras i lokalen men på flera ställen kunde man se ett intensivt samtalande i olika mindre grupperingar. Det var helt tydligt att intresse för fler gemensamma projekt finns.

Kontakt: Håkan Nunstedt, Högskolan Väst, hakan.nunstedt@hv.se0721-60 01 09

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy