Skip to main content

Nu ska blivande sjuksköterskor bli mer normkritiska

Nyhet   •   Maj 24, 2018 11:26 CEST

Ren färdighetsträning ska kombineras med simulerade vårdsituationer i det nya projektet.

Svensk vård är ojämlik och kartläggningar visar på brister i vårdutbildningar avseende likabehandling och jämlik vård. Med hjälp av medel från Vinnova vill Högskolan Väst nu förändra sjuksköterskeutbildningen och öka sjuksköterskornas förmåga till ett normkritiskt arbetssätt.

- Ojämlikheter beror inte på medvetna beteenden hos vårdpersonal utan att det behövs kunskap om hur värderingar och normer påverkar mötet med patienten, säger Elisabeth Dahlborg Lyckhage, professor i vårdvetenskap vid Högskolan Väst och också ansvarig för den nya satsningen.

Dahlborg Lyckhage hänvisar till Patientmaktutredningen där det lyfts det fram att kunskap om olika maktordningar baserad på genus, ålder, etnicitet och sexuell läggning bör finnas med i grundläggande vårdutbildningar. Högskolan Väst har i samarbete med Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för Jämlik Vård (KJV) sedan 2015 bedrivit en kurs i normmedvetet vårdande för högskolans lärare på sjuksköterskeprogrammet. Programmets kurser har i den teoretiska delen normkritiska lärandemål och kurslitteratur som problematiserar olika normer.

Kliniskt lärandecentrum byggs
En central del i det nya projektet är byggandet av ett kliniskt lärcenter (KLC) på högskolans campus i Trollhättan, som beräknas stå klart 2019.

- KLC är en konkret lärmiljö för ett tryggt och säkert lärande innan studenten möter verkliga patienter. Här kan studenterna, förutom ren färdighetsträning, omsätta teoretiska kunskaper i normkritik genom simulerade vårdsituationer och rollspel, berättar Dahlborg Lyckhage.

Normkristisk utformning
En designer ska arbeta med en normkritisk utformning av specifika detaljer i de fysiska rummen i lärcentret. En fotograf skall producera normkritiska bilder för lärcentret med syftet att skapa situationer för diskussion om olika normer kring patienter och vårdande. Bilderna bilder ska bidra till en tydlig bild av vad olika sociala normer i vården kan orsaka och utmana traditionella föreställningar vid olika vårdsituationer.

- Projektet är unikt, ett normkritiskt perspektiv har inte använts på ett systematiskt sätt inom någon vårdutbildning i landet, enligt Dahlborg Lyckhage.

Projektet hoppas leda till bättre förutsättningar att bedriva jämlik vård. Vårdpersonal som i utbildning erhållit kunskap om jämlik vård kan på sikt öka premisserna för likvärdig och hållbar vård.

- Projektet har potential att på lång sikt minska vårdkostnaderna, och göra en betydande samhällsnytta genom bättre förutsättningar till innovativt arbete för förbättringsåtgärder i vård och omsorg, avslutar Dahlborg Lyckhage.

Fakta Normkritiskt lärandecentrum för vårdutbildning
Projektets olika steg: 
- Normkritisk design av Kliniskt lärandecentrum (KLC)
- Skapa undervisningsmaterial till lärande i preklinisk undervisning på KLC
- Genomförande av preklinisk undervisning med normkritisk pedagogik (start 2019)
- Mätning av normmedvetenhet

Övergripande mål
Att genom en utbildningsförändring uppnå en ökad förmåga till normkritiskt arbetssätt hos sjuksköterskestudenter i deras kommande yrkesroll.

Finansiering
2 miljoner kronor från Vinnova, projekttid 2 år

Kontakt/Projektledare
Elisabeth Dahlborg Lyckhage, elisabeth.dahlborg-lyckhage@hv.se, 0520-22 39 41

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy