Skip to main content

Ny forskning fyller en kunskapslucka om arbetsplatsmobbning i Sverige

Nyhet   •   Mar 14, 2016 10:07 CET

Mobbning på arbetsplatser är ett stort problem och leder till stress och ohälsa, och ibland till självmord. Forskning om detta har under de senaste 20 åren avstannat i Sverige men på initiativ av studenter på Högskolan Väst har nu flera olika studier gjorts inom området. De visar bland annat att män och kvinnor både mobbar och upplevs mobbade i lika stor utsträckning.

Carina Ragnestål Impola arbetar på ett så kallat HVB-hem (hem för vård eller boende) inom socialtjänsten i Uddevalla och det var under kursen i Psykologi 61-90 hp på Högskolan Väst som möjligheten att gräva djupare i ämnet mobbning på arbetsplatsen gavs.

- Det finns flera skäl till mitt intresse. Dels har jag upplevt mobbning inom mitt egna arbetsfält och jag har bland annat gjort en anmälan för en kollegas räkning. Sedan upptäckte jag när jag gjorde ett annat studentarbete om preventionsarbete för mobbning i skolans värld hur ämnet vuxenmobbning var i stort sett helt blankt forskningsmässigt.

Äldrevård och ungdomsvård studerades
Carina Ragnestål Impola har i sitt examensarbete på C-nivå tillsammans med Ann-Catrin Ohlsson, samlat in data genom ett självskattningsformulär från drygt 60 personer. Dels vände de sig till äldrevården – ett kvinnodominerat yrkesområde – och dels till ungdomsvården, som är ett mansdominerat yrkesfält. De ville bland annat undersöka om mobbning förekom i olika stor utsträckning i de olika ”branscherna”. En hypotes som ofta framförs kring detta tema är att kvinnor skulle vara mer utsatta för problemet än män.

- Det visade sig att det var lika utbrett i de båda undersökta yrkesområdena. Det fanns ett starkt samband mellan mobbning och negativ kommunikation skapad av personer som förstör organisationsklimatet, och som inte stoppas av ledningen. Man kunde också se att fler observerar mobbning än de som uppger att de upplevt mobbning vilket tyder på att det kan finnas olika uppfattning om vad som är mobbning, säger Carina Ragnestål Impola.

Mobbning och hälsa
Med detta första resultat i ryggen ville Carina gå vidare och när hon fortsatte att läsa psykologi på magisternivå ingick det att göra ett större eget arbete. I den kommande studien var fokus arbetsplatsmobbning ur ett hälsoperspektiv. Här undersöktes de anställdas egenupplevda allmänna hälsa samt tre typer av ohälsotillstånd (hantering av vardagen, smärtor/besvär, oro/nedstämdhet). Undersökningen omfattade fyra olika grupper; socialarbetare, ingenjörer, restauranganställda och vakter. Över 170 personer ingick i studien.

- Resultatet visar att mobbning är relaterat till fysisk ohälsa – att många av de som upplever ett negativt bemötande på arbetsplatsen också har fysiska åkommor. Personer som upplevde sig mobbade uppfattade att de hade sämre hälsa över lag och de klarade mindre av sina huvudsakliga aktiviteter. Personer som tenderade att utsätta andra för mobbning upplevde sin hälsa varken som god eller sämre.

Studenter bidrar till ny forskning
Anna Dåderman, professor i psykologi vid Högskolan Väst, har varit handledare i de båda arbetena tycker att studenterna är mycket värdefulla att involvera i olika forskningsprojekt.

- Så har jag arbetet i många år och jag vill gärna stödja studenternas idéer. Ofta kan deras resultat leda vidare till annan forskning och det som de undersöker är ofta en delmängd i mer omfattande forskning, säger Anna Dåderman.

Anna Dåderman har tillsammans med Ragnestål Impola fått resultaten publicerade både som en del i en bok och som presentationer på flera vetenskapliga konferenser.

- Nu bygger jag vidare på studenternas data och förädlar dessa kan man säga. Carinas datainsamling var omfattande och man kunde också se att de som är mobbare och de som mobbas inte delar samma ”mörka” personlighetsdrag, något som annars framkommit i tidigare studier. Carina och jag gick därför vidare och presenterade resultaten rörande personlighet på en konferens i Rom, Italien. En utvidgad studie på samma tema kommer att presenteras på en konferens i Buzzi, Brasilien.

Anna Dåderman avslutar:

- Man kan konstatera att vi bidrar till att fylla en kunskapslucka i arbetsplatsmobbning i Sverige. Det här visar också hur högskolan tar vara på problem i företag och organisation genom våra studenter och sedan sprider resultatet tillbaka till arbetslivet och forskarsamhället – bättre arbetsintegrerat lärande, AIL, kan det inte bli.

Foto: Carina Ragnestål Impala och Anna Dåderman

Kontakt:
Carina Ragnestål Impala, 
0730-87 18 44
Anna Dåderman,
070-491 14 13

Länkar:
Vuxenmobbning - Ur ett genusperspektiv på fyra arbetsplatser, Ann-Catrin Ohlsson, Carina Ragnestål-Impola

Arbetsplatsmobbning – En undersökning ur ett hälsoperspektiv om den mobbade och den som mobbar, Carina Ragnestål-Impola

Conference Paper: Two in ten feel excluded from social work-related processes by workplace bullying, GRASP conference, Linköping University

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.