Skip to main content

Ny professor forskar om mänsklig kvalitetsutveckling

Nyhet   •   Nov 14, 2017 14:12 CET

Yvonne Lagrosens beskriver sig själv som lite av en pionjär i att belysa samband mellan upplevda kvalitetsvärderingar och upplevd hälsa bland personal. Man kan också säga att det handlar om mänsklig kvalitetsutveckling. Yvonne Lagrosen har nyligen befordrats till professor på Högskolan Väst.

Hallå där Yvonne – hur känns det idag?
Det känns väldigt bra! Jag tycker min forskning är väldigt spännande och vill gärna dela med mig av den. Ett naturligt resultat är då att skriva publikationer. Från att jag blev docent 2012 har det varit ett mål att bli professor.

Vilket område har du störst intresse för? 
Hållbar kvalitetsutveckling med både ständiga förbättringar och innovation som ingredienser. Jag ser sociala hållbarheten mycket som värdet av att människor använder sin fulla potential och mår bra. Här kommer naturligt området neuroledarskap in som utgår från hur vi fungerar som människor.

Vad har varit ditt viktigaste bidrag forskningsmässigt hittills?
Att belysa djupet inom kvalitetsutveckling. Det är så lätt att svepa över på ytan. Modellen över kopplingen kvalitetsutveckling och hälsa samt kvalitetsutveckling och integrerad hjärnfunktion är en viktig del. Sunda värderingar genomsyrar framgångsrika organisationer och att lyfta fram de samband som finns mellan kvalitetsutveckling och prestation har inte direkt gjorts tidigare.

Vad ligger i planen framöver?
Att utveckla den modellen jag gjort om underliggande mekanismerna beträffande hållbar kvalitetsutveckling genom att studera fler prisvinnande företag som varit banbrytande inom sin bransch och har fokus på hållbarhet. Deras arbetssätt, metoder, principer och verktyg känns betydelsefulla att belysa.

Mer om Yvonne Lagrosens forskning
Yvonne har under sin forskarkarriär bland annat hunnit med att utveckla ett mätinstrument för att mäta perception av kvalitetsutvecklingens värderingar och anställdas hälsa. Detta har använts i flera studier med intressanta och uppmärksammade resultat. Hon har också vidareutvecklat en ny metod, kvalitetscaféer, som är en effektiv metod att lösa problem, uppnå gemensamt lärande mm. Hon har i sin forskning bedrivit ett mångårigt samarbete med industriföretag, hälso-fitness organisationer, skolor, kulturella organisationer mm. Hand i hand med detta har hon tillsammans med den amerikanske hjärnforskaren Fred Travis, studerat hjärnintegration, det vill säga hur väl olika delar av våra hjärnor är samordnade, så kallad ”mind brain development”. Yvonne och Fred har tillsammans ägnat flera års forskning åt sambandet mellan hjärnintegration och prestationer hos olika yrkesgrupper såsom exempelvis musiker och produktutvecklare inom flygindustrin. Till detta finns flera böcker på meritlistan såsom Mänsklig kvalitetsutveckling och Frisk och framgångsrik med Maharishi Ayurveda.

Kontaktuppgifter

Text: Anna Hallberg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy