Skip to main content

Nyblivna professor Dåderman vill vara en förebild

Nyhet   •   Maj 26, 2014 09:12 CEST

Anna Dåderman har befordrats till professor i psykologi vid Högskolan Väst. Hon är välkänd för sina sakkunnigutlåtanden i fallet Thomas Quick och för sin forskning om negativa psykologiska effekter av sömntabletten Rohypnol. Att bli professor stärker såväl hennes legitimitet som hennes önskan om att var en förebild.

Anna Dåderman är märkbart tagen av sin befordran. Hon är oerhört glad, hedrad och stolt och planerar för en större fest för att fira.

-  Jag har alltid strävat mot svåra mål och jag har kämpat hårt för att nå hit. Efter det att jag blivit docent var det ett naturligt steg i karriären. Men också det absolut svåraste. Det krävs en stor arbetsinsats, inte bara forskningsmässigt utan också i form av många andra åtaganden.

Likväl som den akademiska karriärens utveckling ser hon mötet med studenten som lika viktigt:

-  Många av våra studenter kommer från studieovana hem – desto viktigare är det att de får möta högskolans professorer. I det mötet hoppas jag att jag är en förebild, särskilt för kvinnor och invandrare, säger Anna Dåderman, som själv har sitt ursprung i Polen.

Undersöker chefskompetens
Anna Dåderman ingår i forskargruppen LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet, på Högskolan Väst. Hennes forskning har tidigare framför allt handlat om psykologisk och psykiatrisk problematik hos personer som begått brott. Numera handlar forskningen om aktuella frågeställningar från arbetslivet (t.ex. balans mellan hem och arbete, engagemang och arbetsrelaterad stress), samt psykologiska test, personlighet, empati, självkänsla och ledarskap. I ett nu pågående projekt undersöker hon vilka kompetenser chefer anser sig ha och vilka de skulle behöva. Syftet med forskningsprojektet är att utveckla en ny praktiskt tillämpbar ledarskapsmodell.

-  Det är roligt att applicera sin forskning på olika yrkesgrupper och populationer. Men grunden är psykologi - det ligger mig varmast om hjärtat. Det har det gjort ända sedan jag började på grundutbildningsnivå att läsa kurser i psykologi.

Snabb akademisk karriär
Annas akademiska karriär har varit intensiv. Efter sin kandidatexamen 1996 gick det i rasande fart. 2002 doktorerade hon i psykologi vid Stockholms universitet och hon blev docent året därefter. 2005 doktorerade hon en gång till, nu i rättspsykiatri vid Karolinska Institutet. Hennes publikationslista är lång och hon citeras flitigt av andra forskare. Hon anställdes på Högskolan Väst den 1 juli 2010. Hon kom då närmast från Mälardalens Högskola. 2006-2009 arbetade hon på Polishögskolan med vidareutbildning av poliser. Innan dess arbetade hon omkring tio år på Stockholms universitet.

-  Jag trivs på Högskolan Väst och jag gillar profilen AIL, arbetsintegrerat lärande. Här tänker jag stanna! Jag vill bidra till att stärka psykologiämnet och vidga synen på AIL utifrån mitt perspektiv och min ämnesinriktning.

Anna hoppas att hon ska få ägna sig ännu lite mer åt forskningen framöver för att producera kunskap som gör praktiskt nytta. Men hon vill också fortsätta att möta studenterna, både i undervisning och i handledning.

-  Det är roligt att föra sin kunskap vidare och följa studenterna i deras process – att se dem blomma ut. Och att involvera dem i forskningen. Kanske kan det få dem att också vilja börja forska och bli förebilder de också så småningom.

Läs mer om Anna Dådermans forskning 

Text: Anna Hallberg
Foto: Andreas Olsson

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera