This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sandra Pennbrant kan numera titulera sig professor i vårdvetenskap vid Högskolan Väst.
Sandra Pennbrant kan numera titulera sig professor i vårdvetenskap vid Högskolan Väst.

Nyhet -

Sandra är ny professor i vårdvetenskap

Högskolan Väst har fått en ny professor. Det är Sandra Pennbrant som blivit befordrad till professor i vårdvetenskap med inriktning arbetsintegrerat lärande

- Det känns helt fantastiskt roligt. Det är en bekräftelse på allt slit och arbete. Jag känner mig ödmjuk inför uppdraget och mina framtidsuppgifter, säger en glad Sandra Pennbrant.

Sandra Pennbrant forskar inom både utbildning och vårdverksamhet. Det handlar främst om pedagogiska metoder kopplat till AIL, Arbetsintegrerat lärande med fokus på studenternas och vårdpersonalens lärande, men även på kunskap och förståelse av sjukdom, vård och behandling utifrån ett patientperspektiv.

- För att bredda min forskning, forskar jag nu även på hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vården, där ett spår är att stärka förutsättning för ett framtida hållbart arbetsliv redan under sjuksköterskeutbildningen för att kunna möta yrkeslivets krav. Utgångspunkten är att hållbart arbetsliv grundläggs redan under utbildningen.

Det andra spåret är att ta reda på varför vissa sjuksköterskor efter genomgången utbildning till sjuksköterska stannar kvar i yrket och/eller på arbetsplatsen och andra inte gör det.

Hon har jobbat mycket med den så kallade portfoliometoden vilket innebär att studenter ska reflektera över det man gör i vårdsituationen.

Hon har jobbat mycket med den så kallade portfoliometoden kombinerat med arbetsintegrerat lärande vilket innebär att studenter ska reflektera över det man gör i vårdsituationen.

- Det handlar om att stärka studenternas lärprocess genom systematisk reflektion.

Detta är något som Sandra Pennbrant vill arbeta mer med som professor.

- Min förhoppning är att utöka den här modellen och använda den inte bara i utbildning utan även i arbetslivet. Men min forskning kommer även fortsättningsvis att knyta an till de områden jag håller på med nu.

Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt