Skip to main content

Tro och vetenskap vandrar parallellt på olika vägar

Nyhet   •   Feb 02, 2017 10:08 CET

Biskop Åke Bonnier, Anette Bolin från Högskolan Väst samt fysikprofessorn Martin Cederwall från Chalmers.

Vad händer när en docent i socialt arbete, en professor i teoretisk fysik och en biskop sitter vid samma bord och samtalar om tro och vetenskap? Svaret är att det blir mycket mer av samförstånd än motsättningar.

Bordet var uppställt på scenen i Hebeteatern i Trollhättan den sista kvällen i januari. Arrangör var Svenska kyrkan och i publiken fanns närmare 200 personer.

Docenten som deltog i samtalet var Anette Bolin från avdelningen för socialpedagogik och sociologi på Högskolan Väst.

– Svenska kyrkan i Trollhättan hörde av sig och frågade om jag ville vara med på det här bordssamtalet, berättar hon.

– Jag har hållit utbildningar för diakoner om barn och delaktighet, så kontakten och samarbetet mellan Högskolan Väst och Svenska kyrkan är etablerade sedan tidigare.

Oroliga tider samlar oss
Anettes samtalspartner vid bordet var fysikprofessorn Martin Cederwall från Chalmers och Åke Bonnier som är biskop i Skara stift. Moderator var Ann Palmnäs från Trollhättan.

Samtalet om tro och vetenskap kunde ha öppnat för motsättningar, men så blev det inte. Snarare tvärtom.

– Tiderna är oroliga och i sådana lägen tror jag att vi här i Sverige har en benägenhet att samla oss, säger Anette. Vi skapar inte motsättningar för motsättningarnas egen skull.

– Vårt samhälle är väldigt sekulärt. Här ställs det inga krav på att man ska ha en viss tro. Kyrkan gör heller inga anspråk på att styra vårt land.

– I öppenheten och det tillåtande klimatet i det svenska samhället finns plats för både tro och vetenskap.

Kopplingar mellan tro och vetenskap
Diskussionerna under bordssamtalet rörde sig fritt i genom tiden. De nuddade vid 1000-talet och de handlade om både Martin Luther och reformationen såväl som nutid.

– Kopplingarna mellan tro och vetenskap har funnits mycket länge, konstaterar Mikael Cederwall.

– Filosofi, teologi och astronomi låg nära varandra för 500 år sedan och de tre vetenskaperna studerades ofta av samma personer. Många av studenterna kring Martin Luther blev astronomer.

– Men det har också uppstått massor av konflikter genom tiderna där inte minst universitet och kyrkor har haft helt olika uppfattningar.

Mer spännande tillvaro
Åke Bonnier ser odelat positivt på vetenskap.

– Ju mer komplicerade saker som upptäcks, desto mer spännande blir tillvaron, säger han.

– Tro och vetenskap behöver inte vara rädda för varandra och det tror jag inte heller att vi är. Vi går olika vägar men vandrar ändå parallellt framåt i en spännande tid.

Text och foto: Axelson Information

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera