Skip to main content

Taggar

forskning

utbildning

arbetsintegrerat lärande

barn- och ungdomsvetenskap

Lärande i och för det nya arbetslivet

produktionsteknik

Primus

forskning 65 utbildning 47 arbetsintegrerat lärande 46 barn- och ungdomsvetenskap 13 produktionsteknik 13 Lärande i och för det nya arbetslivet 13 additiv tillverkning 4 ForskarFredag 3 sökande 3 svetsning 3 pedagogik 3 Demokratiinitiativet 3 Chalmers 3 antagning 3 entreprenörskap 3 3d print 3 lärande 3 rektor 3 Almedalen 3 Högskolan Väst 3 demokrati 3 samverkansarena 2 pedagogiskt pris 2 tillväxt 2 forskningsprojekt 2 PTV 2 LINA 2 informatik 2 tillverkningsindustri 2 högskoleutbildning 2 kk-stiftelsen 2 integration 2 Digitalisering 2 samverkan 2 mångfald 2 Produktionsteknik Väst 2 buv 2 utvärdering 2 lärarutbildning 2 bilar 2 flygmotor 2 fyrbodal 2 verkstadsindustri 2 flygmotorer 2 interreg 2 rekrytering 2 norge 1 avsiktsförklaring 1 ensamkommande flyktingbarn 1 organisationskultur 1 förändring 1 Primus 1 datasimulering 1 kriminalvården 1 hopp 1 datorsimulering 1 konsert 1 kommunakademin väst 1 samhällsorientering 1 högskolestyrelsen 1 innovation 1 temperaturmätning 1 skolresultat 1 hjärnforskning 1 jämlikhet 1 tiggeri 1 folkhälsomyndigheten 1 yoga 1 PTC 1 terrorism 1 hållbar utveckling 1 vetenskap 1 Trollhättan 1 barnuppfostran 1 nätkurs 1 förändringsarbete 1 visuella uttryck 1 eu-medborgare 1 prins daniel 1 högskolanväst 1 forskarutbildning 1 icf 1 hot 1 nyanlända 1 lärarbrist 1 socialtjänst 1 inegnjörsvetenskapsakademin 1 nytänkande 1 högerradikal 1 copingstrategi 1 industrirobot 1 tillstånd 1 kompetensutveckling 1 donation 1 skola 1 utöya 1 regeringen 1 friktionsomrörningssvetsning 1 akademisk högtid 1 studentkåren 1 3D 1 forskningsanslag 1 elevhälsa 1 effektstudie 1 bemästringsstrategi 1 Västsvenska Arenan 1 statliga anslag 1 uppväxt 1 uppdragsutbildning 1 politik 1 volvo 1 konstruktion 1 bedömning i förskolan 1 thomas stenström 1 psykiatri 1 förstahandssökande 1 kk-miljö 1 svenska som andraspråk 1 scania 1 termisk sprutning 1 förskolan 1 utsatta barn 1 swerea 1 metall 1 kortkurs 1 oslo 1 gasturbiner 1 forskartävling 1 söktryck 1 forskargrandprix 1 automation 1 helene hellmark knutsson 1 AIL 1 föräldraskap 1 ukä 1 anders behring breivik 1 ingenjörer 1 sjksköterska 1 sjuksköterska 1 kommunledning 1 prins daniel fellowship 1 hjärnintegration 1 vård 1 yttrandefrihet 1 budgetproposition 1 utbildningsutbud 1 15 april 1 vårterminen 2017 1 värdegrund 1 hybridfogar 1 jan nygren 1 flykting 1 mobiltet 1 öppet hus 1 ytbeläggning 1 breddad rekrytering 1 uhr 1 rektorsrekrytering 1 barnfattigdom 1 normmedvetenhet 1 subkulturer 1 kerstin norén 1 lärling 1 populärvetenskap 1 bildseende 1 anslagstavla 1 arbetsmiljö 1 kommunsamarbete 1 produktutvecklare 1 flyt 1 högskola 1 flygindustri 1 rasism 1 Almedalsveckan 1 robot 1 teknikutbildningar 1 entreprenör 1 medborgarforskning 1 socialt arbete 1 hög kvalitet 1 socialpedagogik 1 hedersdoktor 1 välbefinnande 1 sjuksköterskeutbildning 1 svenska för invandrare 1 upphovsrätt 1 obligatoriska moment 1 koldioxidutsläpp 1 årsredovisning 1 digitala bilder 1 intagna 1 nevs 1 flow 1 Trollhättans Stad 1 Smedjan 1 äldreomsorg 1 spetskompetens 1 apputveckling 1 distansutbildning 1 Drivhuset 1 hjärtinfarkt 1 västra götalandsregionen 1 socialdemokrat 1 innovationssystem 1 sjuksköterskeprogrammet 1 25 år 1 östfold 1 samproduktion 1 utbildningsvetenskap 1 Seminarier 1 EU 1 iva 1 digital teknik 1 paolo roberto 1 studentmedarbetare 1 ingenjörsutbildningar 1 forskare 1 eva eriksson 1 höstterminen 1 ungdomar 1 kommunsamverkan 1 samarbete 1 hälsa 1 arabetsmarknad 1 beläggningsskikt 1 3d-skrivare 1 datorkapacitet 1 15april 1 hemtjänst 1 Göteborgs universitet 1 text 1 miljö 1 studieovana hem 1 arbetsmarknadsdag 1 utbildningsprogram 1 mässa 1 25-årsjubileum 1 examensmål 1 Högskolan i Borås 1 bilmotor 1 fatigue 1 årets resultat 1 skrivundervisning 1 on line-tics 1 mjukglass 1 uddevalla 1 rapporter 1 skärmsläckarskräck 1 Hållbarhet 1 kvalitetsutvärdering 1 konkurrenskraft 1 laptopare 1 Visa alla taggar
Trygga bostadsområden gör barn mer delaktiga i familjen

Trygga bostadsområden gör barn mer delaktiga i familjen

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 12:04 CET

Socioekonomiska skillnader är den viktigaste faktorn för hur delaktiga barn känner sig i sin familjs beslut och aktiviteter. Men jämlikhet spelar också in. I mer jämlika samhällen känner sig barnen mindre delaktiga. Det visar forskningsresultat som bygger på en studie från nio länder.

Ny forskning: Hur kunskapsutbyte ger bättre digitala tjänster i vardagen

Ny forskning: Hur kunskapsutbyte ger bättre digitala tjänster i vardagen

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 11:45 CET

Digitala tjänster som underlättar vardagen för människor blir allt vanligare. Lars-Olof Johansson har studerat kunskapsutbytet mellan aktörerna i två digitala innovationsprojekt; en app för anhöriga till dementa personer och en för ryttare som rider utan sällskap. – Det är påtagligt vilken betydelse ett ömsesidigt kunskapsutbyte har för utvecklingsarbetet, säger han.

Forskning visar möjligheterna med samproducerad kompetensutveckling

Forskning visar möjligheterna med samproducerad kompetensutveckling

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 08:01 CET

Ökad digitalisering, automatisering och robotisering. Svensk tillverkningsindustri står inför flera utmaningar som kräver ny kompetens på bred front. – Att lyckas med kompetensutvecklingen är avgörande för industrins framtid, berättar Monika Hattinger som presenterade sin doktorsavhandling den 16 februari.

Ny forskning ger skolan verktyg att utveckla undervisningen  med digital teknik

Ny forskning ger skolan verktyg att utveckla undervisningen med digital teknik

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 08:05 CET

Grundskolan har länge haft krav på sig att utveckla sin undervisning med hjälp av digital teknik. Trots det känner sig många lärare dåligt rustade inför digitaliseringen. Sara Willermark har studerat vad som krävs för att utveckla användningen av digital teknik i skolan. I hennes doktorsavhandling finns bland annat konkreta tips till skolledare och politiker.

Höjt anslag ger möjlighet till nya utbildningar

Höjt anslag ger möjlighet till nya utbildningar

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 07:30 CET

I regeringens budgetproposition för 2018 från tilldelades Högskolan Väst ytterligare anslagsmedel med cirka 30 miljoner, fördelat ungefär hälften på utbildning och hälften på forskning. Det innebär att flera nya utbildningar kommer kunna erbjudas från hösten 2018. Dessutom kunde man redan med start nu i januari erbjuda några längre kurspaket och ett antal kurser.

Färsk forskning visar hur additiv tillverkning inom flygindustrin blir mer flexibel och effektiv

Färsk forskning visar hur additiv tillverkning inom flygindustrin blir mer flexibel och effektiv

Pressmeddelanden   •   Jan 02, 2018 07:51 CET

Andreas Segerstarks forskning visar helt nya möjligheter att producera motorkomponenter effektivare med additiv tillverkning med pulver (LMPD). Produktionen blir mer flexibel samtidigt som svinnet av dyra superlegeringar kan minskas med upp till 90 procent.

Hon kommer leda Kommunakademin Väst

Hon kommer leda Kommunakademin Väst

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 09:41 CET

Högskolan Väst och de 14 kommunerna i Fyrbodal har gemensamt påbörjat bygget av samverkansarenan Kommunakademin Väst – en nationellt unik struktur med så många kommuner involverade i avtalad samverkan med en högskola. Ett historiskt avtal om samverkan tecknades den 8 juni 2017. Nu är det klart att Lena Aggestam är den som kommer leda arbetet framöver.

Personrelaterade egenskaper påverkar hur benägna ADHD- och astmapatienter är att ta sin medicin

Personrelaterade egenskaper påverkar hur benägna ADHD- och astmapatienter är att ta sin medicin

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 09:41 CET

Följsamhet till läkemedelsbehandling vid astma och ADHD är viktigt eftersom optimal behandling kan förebygga allvarliga och livslånga konsekvenser. Flera faktorer som påverkar följsamhetsbeteendet har tidigare identifierats såsom exempelvis ekonomiska faktorer. En ny studie visar dock att tydliga samband finns.

Forskningsprojekt ska hjälpa kommunal vård och omsorg att införa välfärdsteknologi

Forskningsprojekt ska hjälpa kommunal vård och omsorg att införa välfärdsteknologi

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 10:09 CET

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsnedsättning eller äldre. Men införandet är inte alltid problemfritt. Detta vill forskare på Högskolan Väst och Högskolan i Östfold gemensamt försöka förbättra genom ett nytt forskningsprojekt med fokus på ökad samverkan*.

Kan sociala medier på recept lindra eftervården vid cancer?

Kan sociala medier på recept lindra eftervården vid cancer?

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:56 CET

Cancerbaksmällan är ett vanligt begrepp i debatten kring vården efter behandlingar. Att vården inte alltid klarar att hantera alla frågor som en patient har efter en operation eller behandling. Det kan bero på tidsbrist elleratt att patienten av olika skäl inte vill ställa vissa frågor till vårdpersonalen. En ny forskningsstudie ska ge svar på om hälsoplattformar kan vara ett stöd.

Gör virtuell praktik så att blivande lärare undervisar effektivare?

Gör virtuell praktik så att blivande lärare undervisar effektivare?

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 08:45 CET

Det finns ett stort behov av att effektivisera utbildningsträning av blivande lärare. Nu ska forskarna Marcus Samuelsson vid Högskolan Väst och Joakim Samuelsson vid Linköping universitet, med hjälp av medel från Vetenskapsrådet, ta reda på om virtuell praktik kan göra någon skillnad.

Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande

Miljoner till Högskolan Väst för att främja livslångt lärande

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 08:20 CET

Igår kom glädjande besked om finansiering av två nya utvecklingsprojekt på Högskolan Väst. Vinnova väljer att stödja högskolan med 9 miljoner fördelat på två olika projekt. Båda projekten handlar om att främja livslångt lärande och sker i samverkan med flera kommuner och andra lärosäten i landet.

Ny forskning kan göra skillnad för förskolebarn som har svenska som andraspråk

Ny forskning kan göra skillnad för förskolebarn som har svenska som andraspråk

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:30 CET

På förskolan Stallet i Trollhättan har i stort sett alla barn svenska som andraspråk. Hur väl de lyckas lära sig det svenska språket får stor betydelse för deras framtida studier och integrering i samhället. Tillsammans med forskare från Högskolan Väst har ny kunskap utvecklats.

Detta händer när Stefan Löfven kommer till Högskolan Väst

Detta händer när Stefan Löfven kommer till Högskolan Väst

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 15:30 CEST

Den 25 oktober är Nationella innovationsrådet, med statsminister Stefan Löfven i spetsen, i Trollhättan och på Högskolan Väst för att dra erfarenheter och lära av hur aktörer på lokal och regional nivå i Västra Götaland arbetar med att främja innovation. Nu är programmet klart och professor Per Nylén från Högskolan Väst är en av dem som kommer att få göra sin röst hörd.

Goda effekter av yoga på intagna

Goda effekter av yoga på intagna

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 09:25 CEST

En ny forskningsstudie bland intagna på svenska fängelser visar att yoga har effekt på deras välbefinnande och beteende. Mindre aggressiva, mindre stressade och bättre kontroll av sina impulsiva handlingar var några tydliga effekter som framkom.

Statsminister Stefan Löfven till Högskolan Väst

Statsminister Stefan Löfven till Högskolan Väst

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2017 12:11 CEST

Den 25 oktober håller statsminister Stefan Löfven och Nationella innovationsrådet sitt första regionala möte. Mötet hålls på Högskolan Väst i Trollhättan och fokuserar på hela Västra Götalandsregionen. Syftet är att få fler perspektiv på den nationella innovationspolitiken för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Fredagsmys med forskare i Trollhättan!

Fredagsmys med forskare i Trollhättan!

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 09:39 CEST

På fredag är det dags för ForskarFredag, Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. Inled helgen med att kolla in världsledande labbutrustning inom produktionsteknik eller delta i ForskarQuiz med After Work – allt på Högskolan Väst.

Positiva budgetbesked för Högskolan Väst

Positiva budgetbesked för Högskolan Väst

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 16:39 CEST

Idag publiceras regeringens budgetproposition. För Högskolan Västs del innebär det en ökning med närmare 30 miljoner i anslag jämfört med dagens nivå.

Aktuell forskning visar ny väg för behandling av aggressivt antisocialt beteende hos barn

Aktuell forskning visar ny väg för behandling av aggressivt antisocialt beteende hos barn

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 08:55 CEST

Ett aggressivt och antisocialt beteende hos barn och unga vuxna innebär en hög risk för att utveckla långvarig psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap i vuxen ålder. Vad kan då skydda barn och unga från att ha en aggressiv antisocialt beteende? Resultaten av en ny studie föreslår att behandlingsformer som stärker barnens karaktärsmognad ska vara i fokus.

Ny forskning för bättre utmattningshållfasthet i svetsar

Ny forskning för bättre utmattningshållfasthet i svetsar

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 08:00 CEST

Idag finns det både krav och önskemål om att producera lättare strukturer inom såväl bil- som flygindustrin. Ett sätt att minska vikten är att använda höghållfasta stål och sammanfoga dem med svetsning. Utmattning, framför allt i svetsar, kan dock begränsa användningen. Ny forskning från Högskolan Väst visar hur två olika förbättringsmetoder kan öka utmattningslivslängden i höghållfast stål.