Skip to main content

Energimyndigheten ger stöd till forskning för effektivare bilmotorer

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 11:45 CET

Genom en annan typ av värmeisolerande beläggning kan både längre livslängd och bättre effektivitet uppnås i morgondagens bilmotorer. Det är målet med den forskning på Högskolan Väst som i dagarna beviljades drygt 4 miljoner från Energimyndigheten. En forskning som kommer vara till nytta för bland annat Volvo och Scania.

På Högskolan Väst bedrivs omfattande forskning inom produktionsteknik. Ett av fokusområdena är termisk sprutning. Termisk sprutning är en ytbeläggningsprocess som innebär att man vid mycket höga temperaturer sprutar skyddslager av exempelvis keramiska material på metallytor. Forskningen inom termisk sprutning syftar till att skapa ökad förståelse för sambanden mellan hur processen utförs och ytskiktens egenskaper. Exempel på användningsområden är flygmotorer där man belägger ett stort antal komponenter bland annat för att de ska kunna stå emot hettan i motorn under flygning. Med hjälp av nya medel från Energimyndigheten kan forskningen också bedrivas till nytta för bilindustrin.

- Nedbrytande fossila bränsleresurser, ekonomisk konkurrenskraft och ökade miljökrav gör att vi behöver hitta nya vägar för att förbättra effektiviteten av bilmotorer. En av de möjliga lösningarna är att isolera komponenterna i motorns heta delar med skyddande beläggningar, säger Nicolaie Markocsan, ansvarig forskare på Högskolan Väst.

Nya tekniska lösningar ska hittas
Projektets mål är att utveckla beläggningar som ger hög termisk verkningsgrad och lång livslängd i dieselmotorer; detta kommer att uppnås genom termisk sprutade beläggningar med lämplig mikrostruktur, tjocklek samt materialsammansättning. Nya tekniska lösningar som skall provas i projektet är flerskiktsbeläggningssystem samt en ny plasmasprutningsmetod som möjliggör beläggningar med förbättrade funktionella egenskaper.

Projektet kommer att samordnas av Högskolan Väst och industriella partners är Scania, Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar som också stödjer projektet ekonomiskt. De kommer delta både i beläggningsutveckling och kommer att vara de direkta mottagarna av forskningsresultaten.

Kontakt 
Nicolaie Markocsan, docent i produktionsteknik, Högskolan Väst, 0721-60 01 01

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy