Skip to main content

Forskningsprojekt ska hjälpa kommunal vård och omsorg att införa välfärdsteknologi

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2017 10:09 CET

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsnedsättning eller äldre. Men införandet är inte alltid problemfritt. Detta vill forskare på Högskolan Väst och Högskolan i Östfold gemensamt försöka förbättra genom ett nytt forskningsprojekt med fokus på ökad samverkan*.

Mobila larm med GPS är ett exempel på välfärdsteknik. Larmet ger en person möjlighet att vara aktiv utomhus, kanske påta i trädgården eller gå och handla själv. Med tillsyn på natten via webbkamera kan en person känna sig trygg när den sover utan att bli väckt av att nattpersonal kommer in i sovrummet. Andra exempel är appar på mobiler och surfplattor som ger stöd med hjälp av bilder eller påminnelser ökar självständigheten. Det kan exempelvis röra sig om att en person får bildstöd då hen ska tvätta sina kläder i tvättstugan. Eller att den digitala tekniken ger påminnelser när det är dags att ta medicin.

Svårt att införa
Att implementera välfärdsteknik kan dock ibland upplevas vara utmanande och därför används den inte i så särskilt stor utsträckning. Det kan handla om att börja använda tekniken som en del i den ordinarie verksamheten och att det behöver finnas en infrastruktur som stödjer den.

- Vi har bedrivit ett förprojekt som visar att det inte räcker med tillgång till teknik ensam, utan att organisation, kompetens, information och kommunikation kan vara avgörande för en effektiv innovations- och förändringsprocess. Vi lärde oss att det är långt svårare att komma igång med välfärdsteknologi än du tror, trots att teknikerna och verktygen utvecklas, säger Ann Svensson, projektledare på Institutionen för ekonomi och IT på Högskolan Väst.

Det har visat sig svårt att se i vilka situationer de tillgängliga välfärdsteknologiska verktygen kan tillämpas i praktiken. Det finns också exempel på befintliga hjälpmedel som med ett närmare samarbete mellan produktutvecklare och användare eller representanter för användarna, skulle kunna göras mer användbar och användarvänlig.

- Befintliga produkter och tjänster har en potential som bättre kan utnyttjas om gemensamma resurser läggs på samarbete och gemensam kunskapsutveckling. Det är också spännande att arbeta gemensamt med teknik- och vårdforskning som det blir här. Vi känner oss därför mycket motiverade att jobba vidare med detta, säger Berit Forsman, Institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst.

Projektets huvudsakliga mål
Projektets övergripande syfte är att främja samverkan och kunskapsutbyte mellan kommuner, näringsliv och lärosäten i gränsregionen och att utveckla och införa innovativa produkter och tjänster inom välfärdsteknologi.

Projektets målgrupper blir därför dels de inom projektet ingående organisationerna som forskande högskolor och dess kommuner och företag i en gemensam utveckling. Ett exempel på detta är hur projektet syftar till att nå ut med ny teknik utveckling och arbetsprocesser till verksamhet inom hemsjukvård.

* Projektet "eTeam för välfärdsteknologi - organisering, införande och användning av välfärdsteknologi inom kommunal vård och omsorg" har erhållit en treårig finansiering från EU Interreg på 12 mnkr och startar i januari 2018. Kommuner som deltar kommer från Fyrbodal, Östfold och Akershus. Förutom Högskolan Väst och Högskolan i Östfold deltar Göteborgs universitet, Lunds universitet samt FoUU-centrum, Närhälsan Fyrbodal i projektet.

Kontakt:
Ann Svensson, Högskolan Väst, 0520-22 35 13, ann.svensson@hv.se 
Berit Forsman, Högskolan Väst, 0520-22 38 36, berit.forsman@hv.se  

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy