Gå direkt till innehåll
Hjärnintegration kan vara nyckeln till kreativitet

Pressmeddelande -

Hjärnintegration kan vara nyckeln till kreativitet

Kreativa människor använder sina hjärnor mer effektivt än andra. Hjärnans delar samarbetar, det kallas hjärnintegration, och följden blir människor som är alerta, intresserade av att lära sig nya saker, benägna att ha ett helhetstänk och som är emotionellt stabila.

Det visar en studie som forskare vid Högskolan Väst och Maharishi University of Management i USA gjort tillsammans. Studien utfördes på produktutvecklare vid fd. Volvo Aero. Forskarna började med att testa ingenjörernas kreativitet - som visade sig ligga mellan sjuttio och nittio på en hundragradig skala (Torrance tests of Creative Thinking).

Förutom kreativitetstest använde forskarna EEG för att mäta hur hjärnans olika delar är förbundna och samverkar samt huruvida man agerar utifrån sina egna inre referenser, snarare än på dem från den yttre omvärlden . Forskarna mätte också hur effektivt hjärnan reagerade på stimuli , hastigheten på processad information och hastighet vid beslutsfattande. Produktutvecklarna fick också svara på ett frågeformulär som ger besked om hur mycket känsla av sammanhang man hade.

Snabba beslut och känsla av kontroll
En sambandsanalys av dessa data visade på ett starkt samband mellan hög flexibilitet och originalitet och en högre nivå av hjärnintegration. Testerna visade också snabbare hjärnprocesser, snabbare beslutsfattande och en känsla av att kontrollera sin egen situation.

- Våra resultat visar att kreativitet , i former av flexibilitet och originalitet, är kopplade till att hela hjärnan fungerar samordnat och till psykologisk utveckling. Säger Yvonne Lagrosen, docent i kvalitetsutveckling vid Högskolan Väst.

- Eftersom kreativitet är mycket viktigt för individuell framgång, borde alla studenter prioritera att optimera hjärnans funktionalitet. Hjärnintegration driver framgång, säger Yvonne.

Yvonne Lagrosen och hennes amerikanska kollega Dr Fred Travis som är hjärnforskare och psykolog neurofysiolog och professor har i tidigare studier sett att toppresterande människor konstant visat högre nivåer av hjärnintegration. Studierna har gjorts på elitidrottare, toppchefer och professionella musiker.

- Det här väcker frågan om det är möjligt att öka en persons nivå av hjärnintegration genom en stödjande omgivning eller om det helt enkelt är generna som bestämmer, säger Dr. Travis.

- Regelbundet praktiserande av transcendental meditationsteknik har i studier visat sig övisat sig I studier öka nivåerna av hjärnintegration. Människor som vill bli framgångsrikabäst inom något område borde fundera på att lära sig TM, säger Dr Travis.

Kontakt: Yvonne Lagrosen, tel: 0304-379 07 alt. 0739-448 248, e-post: yvonne.lagrosen@hv.se


Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet på arbetslivsnära utbildning. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, i utbildning och forskning och vi har regeringens uppdrag att utveckla modeller för AIL. Aktiv samverkan med omvärlden är därför en självklarhet för oss.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55