Skip to main content

Högskolan Väst ansöker om att få starta polisutbildning

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 07:30 CEST

Rektor Martin Hellström

Högskolan Väst skickade igår in en ansökan till Polismyndigheten om att få bedriva polisutbildning. Ansökan stöds av högskolans styrelse och den omgivande regionen. 
- Vi har goda förutsättningar att bidra till en hållbar polisutbildning i flera steg till exempel genom livslångt lärande och med flera specialiseringsnivåer, säger rektor Martin Hellström.

Martin Hellström betonar att en stark anledning till att högskolan vill bedriva polisutbildning är vikten av att bidra till samhällsutvecklingen.

- Vi har ett starkt engagemang i vår region och dess utveckling. Möjligheten att rekrytera poliser till vår region har stor betydelse för ett väl fungerande samhälle. Vi har med vår profil inom arbetsintegrerat lärande en stor fördel med vår täta samverkan med omvärlden, säger Martin Hellström.

Den 18 maj fick Högskolan Väst en inbjudan från Polismyndigheten att senast den 31 maj inkomma med en fördjupad ansökan att få genomföra polisprogrammet, efter det att en intresseanmälan skickats in tidigare i maj.

Bostadsgaranti och geografiskt läge framhålls
I ansökan beskrivs och analyseras högskolans förutsättningar enligt de anvisningar som lämnats av Polismyndigheten. Bland annat lyfts högskolans profil arbetsintegrerat lärande som en stark förutsättning att bedriva en framgångsrik polisutbildning, bostadsgarantin för samtliga studenter (Trollhättan är en av få städer i landet som garanterar bostad inom 30 dagar), högskolans långa erfarenhet av att bedriva distansutbildning samt högskolans geografiska läge med en mängd polisiära utmaningar (gränskommuner, glesbygd, segregation) som en ny polisutbildning kan bidra till att ta sig an.

Samverkan central
Kontakter och samråd med externa samarbetspartners är en betydande del i förberedelseprocessen. Samverkan med Trollhättans Stad och kommunerna i Fyrbodal är en avgörande faktor och här är mångåriga och väl upparbetade kanaler mycket värdefulla.

- Vi hoppas att Polismyndigheten får förtroende för vår starka samverkan med vår region, högskolans pedagogiska profil och våra värderingar kring mångfald, inkludering, demokratifrågor och ömsesidig samverkan. Det är i denna miljö polisutbildningen kommer att bedrivas, säger Martin Hellström.


Fakta polisutbildning

  • Polisutbildning bedrivs för närvarande vid tre lärosäten, Umeå Universitet, Södertörns högskola och Linnéuniversitetet i Växjö.
  • I Umeå och Växjö bedrivs utbildningen även på distans.
  • Från och med januari 2019 kommer även Malmö universitet att bedriva polisutbildning.
  • Antalet utbildningsplatser har mer än fördubblats under senare år och kommer att utökas ytterligare. behovet är att anta 1000 polisstudenter per termin.
  • Polisprogrammet omfattar 2,5 år och avslutas med polisexamen. Under denna period förläggs en sex månader lång aspirantutbildning.
  • Ämnen som ingår i utbildningen är bland andra: juridik, beteendevetenskap, kriminologi, statsvetenskap, sociologi och omvårdnad. Polismyndigheten ansvarar för utbildningsmoment av specifik polisiär karaktär inom ramen för lärosätets polisprogram.

Kontakt:
Martin Hellström, rektor, 073-901 33 51

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.