Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Högskolan Västs ingenjörsutbildningar håller hög kvalitet

Stor nationell utvärdering presenterad idag

Ingenjörsutbildningarna vid Högskolan Väst håller hög kvalitet och utbildningsmiljön inom teknik vid högskolan tillhör de mest framstående i landet. Det visar Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets teknik- och ingenjörsutbildningar på högskolenivå. Sex av sju utvärderade examina vid Högskolan Väst får omdömet "Hög kvalitet" av UK-ämbetet.

Universitetskanslersämbetet har i den här omgången utvärderat totalt 364 utbildningar vid 24 olika högskolor och universitet. Det rör sig om nästan samtliga landets högskole- och civilingenjörsutbildningar liksom kandidat-, magister och masterutbildningar inom teknik. Det är den största avrapporteringen hittills ur det nya utvärderingssystem som infördes av regeringen och dåvarande Högskoleverket 2011.

Hög kvalitet på alla Högskolan Västs högskoleingenjörsutbildningar
Bland landets högskoleingenjörsutbildningar har 25 av 94 fått omdömet "Bristande kvalitet". Men vid sidan om Chalmers har Högskolan Väst liksom Högskolan i Skövde och Karlstads universitet kommit väl ut i utvärderingen. Samtliga utvärderade högskoleingenjörsexamina vid Högskolan Väst får omdömet "Hög kvalitet". Det gäller följande utbildningar:

* Högskoleingenjör Maskinteknik (ges med två programinriktningar: produktionsteknik respektive produktutveckling)
* Högskoleingenjör Elektroteknik (ges med inriktning mot elkraft)
* Högskoleingenjör Lantmäteriteknik

-Det är ytterst glädjande att vi fått höga betyg för våra ingenjörsutbildningar. Det visar att utbildningarna håller hög akademisk kvalitet, och det nationella resultatet visar dessutom att vi står oss mycket bra i konkurrensen jämfört med andra lärosäten, säger Högskolan Västs rektor Kerstin Norén i en kommentar.


Viktigt för kompetensförsörjningen i regionen
Kerstin Norén betonar också värdet för arbetsgivarna i regionen av att ingenjörsprogrammen vid Högskolan Väst håller hög kvalitet:

-Våra studenter och våra utbildningar är en positiv kraft i Fyrbodal och Västra Götaland. Vi bidrar starkt till att säkra kompetensförsörjningen i närområdet och den här utvärderingen ger oss kvitto på att vi gör det med god akademisk kvalitet, säger Kerstin Norén.

Liselott Lycke är prefekt för Institutionen för ingenjörsvetenskap där högskolans teknikutbildningar ges. Hon framhåller studenternas goda resultat och den betydelse de haft för utvärderingsresultatet. Och hon bjuder sin personal på tårta idag:

-Jag är så stolt och glad och vill ge en stor eloge till alla medarbetare som lagt så mycket arbete på den här utvärderingen och i den dagliga verksamheten inom utbildningarna. Det här visar att vår pedagogik med arbetsintegrerat lärande och Co-op inte bara ger arbetslivskontakter, utan också viktiga mervärden för att uppnå goda akademiska resultat. Vi har hög kompetens i lärarkåren, och vi jobbar nära både studenterna och arbetslivet. Det är en stark kombination.

UK-ämbetet har också utvärderat kvaliteten i högskolans kandidat- och magisterutbildningar på teknikområdet. Kandidatutbildningarna inom Maskinteknik och Elektroteknik har även de erhållit omdömet "Hög kvalitet", liksom magisterutbildningen inom Robotteknik.

-Det är väldigt värdefullt för oss att båda examenstyperna har bedömts hålla hög kvalitet. Många studenter vill ta dubbla examina - alltså både en högskoleingenjörsexamen och en kandidatexamen - och det här visar att vi håller hög akademisk klass på båda typerna av utbildning, säger Liselott Lycke.

Högskolan Väst ger också en kandidatutbildning inom datateknik, dock inte kopplat till någon av ingenjörsutbildningarna. Utbildningen fick omdömet "Bristande kvalitet" i UK-ämbetets utvärdering.

-Vi vill inte frånsäga oss examensrätten inom datateknik, utan kommer att jobba hårt för att åtgärda de brister vi fått kritik för. Utbildningen är ett viktigt komplement till övriga teknikämnen och vi vill gärna fortsätta att erbjuda kandidatexamen på området, säger rektor Kerstin Norén.


Ämnen

Taggar

Regioner


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55