Skip to main content

Högskoleutbildade ökar rejält i regionen

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 10:42 CET

Andelen högskoleutbildade i regionen har närapå fördubblats tack vare Högskolan Väst. Dessutom ger den ett bidrag om 1250 arbetstillfällen i sysselsättningseffekt. Det innebär att för varje jobb som skapas på högskolan, skapas ytterligare 1,5 jobb i Fyrbodal. Det visar den effektstudie som nyligen presenterades av Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen.

Rapporten har tagits fram i samarbete med WSP Analys & Strategi som är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Inledningsvis slås det fast att kompetenshöjning till högskolekompetens hos de anställda bedöms stå för 50 % av tillväxten i svenska företag under de senaste åren.

- Vi är först ut sedan mitten av 1990-talet att som regional högskola undersöka vår påverkan på omgivningen, säger Lena Lindhé, utvecklingsstrateg på Högskolan Väst.

År 1990 var andelen högskoleutbildade 18 procent bland befolkningen (25-64 år). År 2014 hade andelen vuxit till 32 procent 2014.

Undersökningen mäter högskolans effekt på utbildningsnivå, sysselsättning och produktion. Under de senaste åren har den totala sysselsättningseffekten av Högskolan Väst uppgått till cirka 1 250 sysselsatta (årsarbetskrafter). De ungefär 500 anställda vid högskolan (direkt sysselsättningseffekt) genererar ytterligare drygt 750 sysselsatta (indirekt sysselsättningseffekt) i regionen Fyrbodal.

Modellberäkningarna visar att bruttoregionalprodukten (BRP) skulle ha varit drygt en procent lägre i Fyrbodal år 2014 om högskolan inte funnits vilket motsvarar cirka 820 miljoner kronor.

Högskolan Väst har även haft en viss effekt på befolkningsutvecklingen i Fyrbodal. Befolkningen i Fyrbodal uppgick till nästan 264 000 personer år 2014. Beräkningarna visar på att befolkningen år 2014 skulle ha varit knappt 1000 personer lägre om inte högskolan skulle ha funnits.

Studien mäter inte de dynamiska effekterna av högskolans verksamhet, såsom utbudet av kompetent arbetskraft och dess betydelse för näringslivet. Man pekar dock på ett stort antal framgångsrika direkta samarbeten mellan Högskolan Väst och näringslivet i Fyrbodal. Som exempel omnämns att Högskolan Väst fick mycket högt betyg i Vinnovas ranking av samarbete mellan högskolor/universitet och det omgivande näringslivet.

- Vi ser det här som ett bra underlag till diskussion med såväl näringsliv som politiker och beslutsfattare på olika nivåer. Vår betydelse för regionen är stor och oomtvistlig, säger Lena Lindhé.

Kontakt: Lena Lindhé, 0520-22 30 80 (lena.lindhe@hv.se)

Rapporten finns att ladda ned längst ner i dokumentet

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.