Skip to main content

Miljoner till utvecklingsprojekt för ökad rörlighet på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 10:23 CEST

Hur kan man underlätta för människor att pendla genom användning av digital teknik? Högskolan Väst och University College Nordjylland har tillsammans fått 20 miljoner ur EU:s regionala fond till projektet PendlerBroen. Syftet är att främja sysselsättning och människors rörlighet på arbetsmarknaden genom digital teknik.

- För att klara det framtida behovet av kvalificerad arbetskraft krävs en flexibel arbetsmarknad och flexibel utbildning. Det finns behov av en arbetskraft som är utrustad för att arbeta över gränserna, såväl hel- som deltid, säger Leif Berndtsson, lektor i företagsekonomi, som arbetat med ansökan på Högskolan Väst.

För svenskt vidkommande deltar kommunerna Sotenäs, Vänersborg och Trollhättan i projektet. Här kommer olika former av informationsinsamling och studier att ske. I Danmark är det Aalborg på Jylland som deltar förutom University College Nordjylland som driver projektet i sin helhet. Projektet kommer att använda sig av högskolans studenter som genom projektarbete kommer att vara delaktiga i informationsinsamling och utveckling.

- Det handlar om att utveckla nya möjligheter för ”digital” pendling för arbetskraft och studerande. Inte minst ger det här ökade möjligheter att utveckla samarbetet med Sotenäs och Industriell Symbios, säger Leif Berndtsson.

Digitala undervisningsrum och en digital bro
I projektet har de båda lärosätena olika fokusområden man kommer att ansvara för. För Högskolan Väst handlar det bland annat om etablering av digitala undervisningsrum, gemensamma utbildningsmoduler och utveckling av en digital bro. Det kan handla om att utveckla olika applikationer som stöd för dels “annonsering” av och sökning av mikrokompetenser. Just mikrokompetenser är nyckelfaktor för att kunna utveckla arbetsmarknaden över gränserna, menar Leif Berndtsson.

- Mikrokompetens handlar om specialkompetens som behövs ute i företagen men som det inte finns underlag för att erbjuda på heltid hos ett enskilt företag. Sådan kompetens kan behöva hjälp på vägen att hitta fram till där behovet finns.

I detta sammanhang pratar man om "kompetensloppis" som innebär att företag kan erbjuda kompetenser, resurspersoner som har ”tid över” till varandra. Det ena företaget erbjuder, det andra efterfrågar. I syfte att öka den digitala pendlingen vill man i projektet på sikt att en digital applikation utvecklas där företag både kan presentera behov av och tillgång till kompetenser. Genom att bygga in funktioner för matchning kan en sådan applikation direkt visa en matchning för den som söker och skicka information till annonserande företag att ett annat eftersöker den kompetens som finns tillgänglig.

- Verktyg och applikationer som behövs för att kunna hantera informationen behöver anpassas för modern utrustning såsom smarta telefoner och läsplattor. Det är bland annat detta vi kommer att arbeta med i projektet, säger Lennarth Bernhardsson, senior adjunkt i informatik, som aktivt kommer att arbeta med projektet på Högskolan Väst.

Kontakt:Leif Berndtsson, 0706-27 72 40, Lennarth Bernhardsson 0520-22 35 06

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.