Skip to main content

Miljonstöd till tre forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2018 13:02 CET

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2018. Högskolan Väst fick två ansökningar beviljade samt var medsökande på ett projekt. Det handlar bland annat om att studera likvärdighet i skolan.

Projektet ”Changes in the Compensatory Abilities in Supporting Academic Resilience in Swedish Schools over Time (COMPASS)” med Cecilia Thorsen som huvudsökande kommer att genomföras tillsammans med Kajsa Yang Hansen, Högskolan Väst, och Stefan Johansson, Göteborgs universitet. Projektet beviljades 4,5 miljoner kronor. Så här beskriver Cecilia projektet:

- ­­Det finns en grupp elever som trots att de kommer från socioekonomiskt utsatta hem ändå lyckas i skolan, det vill säga som är akademiskt resilienta. Syftet med COMPASS är att undersöka vilka faktorer som kan relateras till dessa elevers skolframgång. Men eftersom skolans kompensatoriska förmåga antas variera mellan skolor och över tid vill vi också undersöka förändringar i akademisk resiliens och hur dessa kan kopplas till förändringar i olika kompensatoriska faktorer såsom lärarkompetens och klass- och skolklimat. Vi vill också undersöka vilka aspekter som kan förutsäga resiliens eftersom denna kunskap kan ge bättre verktyg för att motverka och förhindra skolavhopp.

- Det känns roligt att få möjlighet att bedriva forskning inom projektet särskilt då ämnet är viktigt ur ett likvärdighetsperspektiv. Strävan efter likvärdighet har alltid varit viktigt i det svenska skolsystemet och är inbyggt i det kompensatoriska uppdraget, avslutar hon.

Projektet som professor Alastair Henry är huvudsökande för heter ”Migration, språkinlärning i värdlandet, och den globala engelskans inflytande”. Projektet beviljades 4,2 miljoner kronor och kommer att bedrivas i samarbete med en forskningspartner i Kanada. Så här beskriver Alastair projektet:

- Benägenheten att tillvarata möjligheter att utveckla språkliga färdigheter i vardagliga sociala interaktioner är av avgörande betydelse i andraspråksinlärning. Projektets syfte är att undersöka hur möjligheten att använda engelska – ett gångbart kommunikationsmedel i de flesta sociala sammanhang – påverkar investeringar i svenskan hos nyanlända som talar engelska.

Ett annat projekt som fick bidrag från Vetenskapsrådet var projektet ”Medborgar- och demokratifostran för vuxna nyanlända migranter?” där Tommaso Milani, professor i flerspråkighet vid Göteborgs universitet, står som huvudsökande med bland andra Kerstin von Brömssen, professor i utbildningsvetenskap vid Högskolan Väst, som medsökande. Övriga medsökande i projektet är: Marie Carlson, professor i sociologi, Inst. för sociologi & arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Andrea Spehar, docent i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen, Centrum för Europaforskning (CERGU), Göteborgs universitet. Detta projekt beviljades 5,9 miljoner kronor.

För mer information om projekten, kontakta:

Cecilia Thorsen

Alastair Henry

Kerstin von Brömssen

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.