Skip to main content

Nya analyser visar att yoga förbättrar psykisk hälsa hos fängelseintagna

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2018 07:34 CEST

För mindre en ett år sen publicerades de första resultaten från en svenska studie om yogans positiva effekter på fängelseintagna. Fortsatt forskning har genomförts och de nya analyserna stärker bevisen för att yoga minskar de intagnas psykiska lidande. Studien, som leds av Nóra Kerekes, professor vid Högskolan Väst, har nu fått internationell uppmärksamhet.

Det är brittiska The Guardian som nu publicerar en artikeln om studien, Could yoga save prisoners from a life of crime? Studien var världens största randomiserade kontrollerade studiea om yogans effekt på fängelseintagna och den insamlade datan gav möjlighet för fortsatta analyser för Nóra Kerekes och hennes studenter. Deras nyaste publikation fokuserar på yogans effekt på intagnas psykiska hälsa/ohälsa.

- De nya analyserna gav ytterligare bevis på att fysisk aktivitet generellt förbättrar psykisk lidande, även hos intagna, säger Nóra Kerekes.

Yoga ger betydande hjälp
Huvudfyndet i den nya studien är att yoga har specifika effekter på psykisk ohälsa och erbjuder betydande hjälp med symptom på agorafobib, minnesproblem, beslutsångest, koncentrationssvårigheter, tvångssyndrom och uppfattningar om kroppslig dysfunktion.

I studien valdes 152 intagna slumpvis ut till en grupp där de kunde delta i en veckovis yogaövning under en 10-veckors-period eller till en grupp där de kunde träna valfri fysisk aktivitet - exklusive yoga – också under 10 veckor. I båda grupperna rapporterade intagna en signifikant förbättrad psykisk hälsa, vilket huvudsakligen återspeglades i en minskad nivå av ångest, depressiva symtom, interpersonell känslighet, misstänksamhet, fientlighet, rädsla och social utanförkänsla.

- Som slutsats kan dras att fysisk aktivitet bör vara en viktig del av intagnas vardagar eftersom det minskar psykisk ohälsa hos dem, säger Nóra Kerekes.

Minskar psykiatriskt lidande
Studien visar att yoga, som en specifik form av fysisk aktivitet, inte bara minskar depression, ångest, fientlighet hos intagna på anstalt, men även har specifik effekt på symptom på agorafobib, koncentration och minnesproblem, och på somatiseringc, vilket innebär att yoga därmed i en större utsträck kan minska psykiatrisk lidande.

a Randomiserad kontrollerad studie innebär att deltagarna var slumpmässigt utvalda till att delta i yoga klasser (yoga grupp) eller att inte öva yoga men utföra valfri fysisk aktivitet (kontroll grupp)

bAgorafobi är en typ av ångestsyndrom som innebär skräck och rädsla för ställen där det finns mycket folk.

c Somatisering är då ett psykiskt problem uttryckt i form av fysiskt besvär. 

Vetenskaplig artikel i The Frontier

Kontakt Nóra Kerekes

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.