Skip to main content

Samarbete med samhällets aktörer - en självklarhet för årets AIL-stipendiat

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 11:00 CET

Thomas Winman, lektor i pedagogik vid Högskolan Väst, har tilldelats Trollhättan-Vänersborgs AIL-stipendium på Högskolan Väst på 20 000 kr. I motiveringen framhålls Thomas Winman som en förebild som har tagit initiativ till nya typer av mötesplatser och samverkande arbetsformer med en rad offentliga och privata aktörer.

- Jag är överraskad och glad och samtidigt ödmjuk inför utmärkelsen. Att mitt arbetssätt uppskattas och lyfts fram känns förstås bra och uppmuntrande inför framtiden, säger Thomas Winman.

Thomas Winman fick ta emot stipendiet av Olle Sävström, Trollhättans Stad och Gunnar Lidell, Vänersborgs kommun, under högskolans julmingel den 11 december.

- Högskolans profil AIL inbjuder till att jobba tillsammans med det omgivande samhället och stöttar detta. Samhällets olika aktörer är också positiva till gemensam kunskapsproduktion. Jag tycker det är viktigt för en akademi att se på kunskapsutveckling på det sättet, säger Thomas Winman.

Integration är en röd tråd
Thomas Winman har varit anställd på Högskolan Väst sedan 2001 och disputerade 2012. Han ingår i forskargruppen Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA och är samordnare för ett av dess kollegier, ”Välfärdsarbete och samhällsutveckling”. Fokus för hans forskning ligger inom området integration och människors delaktighet i samhället.

Motivering
Stipendiet ges till någon student eller anställd vid högskolan som gjort betydelsefulla insatser för samverkan mellan högskola och samhälle - insatser som bedöms stärka och spetsa högskolans profil med arbetsintegrerat lärande (AIL). Detta är ett resultat av Trollhättans Stads och Vänersborgs kommuns gemensamma gåva till högskolan vid invigningen av campus 2008. Det är högskolan som nominerar och utser stipendiat. Rektor Kerstin Norén har fattat beslutet och motiveringen lyder:

Thomas Winman arbetar sedan länge med forskning, undervisning och samverkan inom området AIL. Han gör det på ett sätt som sträcker sig långt utöver de krav som högskolan kan ställa.

Thomas driver framgångsrikt en innovativ och nyskapande samverkan med aktörer i omvärlden. Han har bland annat tagit initiativ till nya typer av mötesplatser och samverkande arbetsformer med en rad offentliga och privata aktörer.

I sitt arbete med ansökningar identifierar Thomas träffsäkert relevanta forskningsfrågor som appellerar till ett brett spektrum av finansiärer och samverkanspartners. Han har bland annat säkrat finansiering för flera projekt och doktorandanställningar inom AIL-området.

Thomas är en förebild genom sitt engagemang för AIL, inte minst genom sin förmåga att på ett knyta samman viktiga samhällsutmaningar och välfärdsfrågor med regional och lokal utveckling.

Thomas Winman är en värdig mottagare av 2013 års AIL-stipendium.


Högskolan Väst i Trollhättan erbjuder arbetslivsnära utbildningar och en forskning som är inriktad på att producera resultat som kan komma till praktisk nytta. Såväl utbildning som forskning bedrivs i samverkan med det omgivande samhället. Arbetsintegrerat lärande, AIL, präglar verksamheten och är högskolans profil.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera