Skip to main content

Hövding Sverige AB (publ) Årsredovisning för 2014/15 Fördubblad försäljning och viktiga samarbetsavtal för Hövding

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 10:15 CET

Fördubblad försäljning och viktiga samarbetsavtal för Hövding

Under året 2014/2015 mer än fördubblades försäljningen av Hövdings airbag för cyklister. Omsättningen blev ca 14 miljoner kronor jämfört med 6,5 miljoner kronor 2013/2014. Året fylldes bland annat av börsintroduktion, starka strategiska samarbetsavtal, försäkringssamarbete och cykelhjälmstest där Hövding visade överlägsen skyddsförmåga.

- Vi har gått från att bara vara en spännande produkt till en mer etablerad aktör med en högst relevant säkerhetsprodukt som är ett förstahandsval för många som ska köpa huvudskydd. Flera viktiga avtal har gjorts under året som stärker oss ytterligare som säkerhetsprodukt. En milstolpe är avtalet med japanska Nihon Plast, en av de större airbagaktörerna i världen, säger Hövdings vd Fredrik Carling.

Ett annat viktigt samarbete som knutits under året är med Solid Försäkringar. Avtalet innebär att alla danska och svenska köpare av Hövding får ett års självriskeliminering och en ny Hövding fås utan kostnad om en airbag löst ut vid olycka.

Vid en tillbakablick på året är försäkringsbolaget Folksams test av cykelhjälmstest en stark bekräftelse för Hövding. Vid deras test av 18 cykelhjälmar fick de fem säkraste hjälmarna betyget ”Bra val”. Hövding utmärkte sig ytterligare med följande beskrivning: ”Hövding 2.0 fick överlägset bäst testresultat både gällande stötupptagning och vid sneda islag.”

- Hövding har redan räddat många cyklister när de råkat ut för en cykelolycka. Bara under de senaste två åren har fler än 200 cyklister kontaktat oss där Hövding har löst ut och skyddat deras huvud vid en cykelolycka. Deras berättelse blir en stark bekräftelse på att det vi gör är viktigt. Vi jobbar för att rädda liv, säger Fredrik Carling.

Knappt skrapat på ytan på marknaden

Företaget är bara i starten av utvecklingen och efterfrågan på Hövding finns från cyklister över hela världen. Under året har Hövding byggt upp sin fysiska närvaro och finns nu på 15 marknader och i över 400 butiker vilket ger en stabil platform att växa från. Planen är att lägga till nya marknader löpande. Ambitionen är att finnas i 30 länder 2020.

- Vi har under året ökat antalet återförsäljare och är uppe i över 400 och mer än 17 000 Hövding är sålda, men detta är bara början. Att inget är omöjligt är ett av företagets grundvärden. När vi ser utvecklingen under året inser vi att det stämmer. Det som många sa var omöjligt har vi på Hövding visat vara möjligt, säger Fredrik Carling

Finansiellt resultat helåret

  • Antal Hövdingar sålda ökade till 9 690 (4 081) st.
  • Nettoomsättningen ökade till 13 856 (6 510) TSEK
  • EBITDA blev -30 983 (-18 559) TSEK
  • Resultatet efter skatt blev -38 063 (-26 043) TSEK
  • Resultat per aktie blev -6,65 (-6,75) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -30 841 (-14 461) TSEK


För ytterligare information kontakta gärna VD Fredrik Carling 040 236868.

För bilder gå in på
http://www.mynewsdesk.com/se/hovding
Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka och i ett stort cykelhjälmstest utfört av Folksam visades att Hövding har 3 gånger bättre stötupptagningsförmåga än alla traditionella cykelhjälmar. Hövdings airbaghjälm för cyklister har de senaste tre åren börjat lanseras internationellt och finns idag på 15 marknader i Europa samt i Japan. Hövding säljs i över 400 butiker och på hovding.com. Enbart i Sverige finns Hövding i drygt 80 butiker. Företaget har ca 20 anställda i Malmö. Hövding noterades på Nasdaq First North den 16 juni. www.hovding.se