Skip to main content

​Professor Peter Schantz är Årets Cykelhjälte

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2018 11:30 CET

Bildtext: Diplom, blommor, 10 000 kronor och självklart en Hövding överräcktes till Årets Cykelhjälte, professorn och humanbiologen Peter Schantz.

Idag fick professor Peter Schantz vid GIH, utmärkelsen ”Årets Cykelhjälte” för hans viktiga arbete med forskning som lyfter fram cyklism och de samhällsekonomiska effekterna av att cykla. Samtidigt som utmärkelsen ägde rum överlämnade Peter Schantz två nya forskningsrapporter till Trafikverket. Rapporter som används som underlag för vidare utveckling av våra städer för att få fler att välja cykeln.

- Peter Schantz forskning är enormt viktig och den sätter fingret på hur viktiga de vardagliga besluten är för såväl hela samhället som för individen. Hans forskning belyser de enorma summor samhället kan spara på att fler väljer cykeln framför bilen, hur mycket mer plats det skulle bli i städerna, hur miljön skulle förbättras och framförallt hur många liv vi hade kunnat spara, direkt genom att individens egen hälsa ökar genom cykelpendling, indirekt genom att luften blir bättre. Hans forskning påverkar internationella och nationella beslutsfattare och hans senaste rapport belyser även vad som behövs för att fler ska välja cykeln. En bättre cykelhjälte kan jag inte tänka mig, säger Anna Katarina Skogh, marknadschef på Hövding som delade ut priset till Årets Cykelhjälte.

Företaget Hövding, med den innovativa airbagen för cyklister, utnämner varje år Årets Cykelhjälte för att skapa uppmärksamhet kring alla de positiva effekter som cykling har för miljö, hälsa, socialt och samhällsekonomiskt. Utmärkelsen går till personer som förtjänar extra uppmärksamhet eftersom de i vardagen gör det medvetna valet att cykla eller inspirera andra att cykla. Tidigare utnämnda cykelhjältar är Johan Rockström (2016) för sitt stora engagemang för cykling och miljöfrågor samt Cykelfrämjandets projekt ”Frihet på cykel” (2017) för sitt engagemang att lära både vuxna och barn att cykla.

Peter Schantz, professor i humanbiologi vid Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH,har visatatt 80 liv kan sparas varje år enbart i Stockholms län om de bilister som har maximalt 30 minuters resväg till jobbet i stället väljer cykeln. De lägre utsläpp det medför minskar risken att dö i förtid även för dem som sitter kvar i bilköerna.Om alla bilister som har mindre än 30 minuters resväg till arbetet tog cykeln istället skulle samhället spara miljarder.

Den ena rapporten som Peter Schantz överlämnade till Trafikverket idag hade rubriken”De upplevda landskapen för cykling. Påverkan på hälsan” och handlar om på vilket sätt miljön längs med vägen man cyklar påverkar upplevelsen. Forskningen visar bland annat att om det finns mycket grönt upplever cyklisten det som en tryggare färdväg. Rapporten kan vara med och bidra till hur våra vägar och cykelstråk utvecklas i framtiden.

- Jag är glad och hedrad över priset och det värmer stort. Även mina medarbetare ska ta åt sig av äran. Utan deras bidrag hade vårt viktiga forskningsarbete inte kunnat genomföras, säger Peter Schantz, professor i humanbiologi vid GIH.

För ytterligare information kontakta:

Anna Katarina Skogh – marknadschef på Hövding +46 40 23 68 68

Peter Schantz - Professor i humanbiologi på GIH +46 703 001058

Läs mer om Peter Schantz forskning: www.gih.se/pacs

Hövding är en diskret krage som cyklisten bär runt sin hals. Kragen innehåller en hopvikt airbag som löser ut på 0.1 sekunder när den är involverad i en olycka. En airbag blåser upp och omsluter och skyddar huvudet på cyklisten. Hövdings airbaghjälm för cyklister finns på 16 marknader i Europa samt i Japan. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och noterades på Nasdaq First North den 16 juni 2015. www.hovding.com