Skip to main content

Taggar

 • Marknads- och kommunikationschef , HSB Riksförbund
 • maria.isacsson@hsb.se
 • 070-350 22 80

 • Chef hållbarhet och public affairs
 • ylsofilrhjdva.lyjwvphawkxmgmptanarasxo@hsbxluj.spdysjke
 • 010-442 0324

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • pgjurivysteqertbnaam@hunsbcf.snee

 • Marknad och kommunikationschef
 • HSB Projektpartner AB
 • caroliqeicxnne.hedlund@hqeqttlycfhlysbco.se
 • 070-265 62 05

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juristerna@hsb.se

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juristerna@hsb.se

 • Fastighetsjurist
 • HSB Riksförbund
 • juxpristerlsdisknengpznaukokadqzpnsmxhma@hsbxvxcfw.scccwe

 • Marknad och kommunikationsansvarig HSB ProjektPartner AB
 • caroline.hedlund@hsb.se
 • 0702-65 62 05

 • Ekonomichef, HSB Riksförbund

 • Miljöchef
 • Miljö
 • ldhhgvmasbgnhyus.ulalyfpner@hsb.se
 • 0708-684155
Magnus Ulaner är HSBs miljöchef. Med ansvar för regelutveckling, klimatberäkningar, kemikalier, avfall och miljöstyrning.

 • Utredningschef, HSB Riksförbund
 • niklas.widebeck@hsb.se
 • 0708-944 552

 • Samhällspolitisk chef
 • Bostadspolitik
 • ozrjrcliyonnburdpnup.matichsxjgm@hsb.se
 • 0703-069 350
HSBs bostadspolitiska expert.

 • vd HSB Riksförbund
 • pernillaggir.bonde@hoksblsqism.shze
 • 010-4420318