Skip to main content

Blygsam tillväxt att vänta

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 08:00 CEST

Den svenska konjunkturen har mattats av under det senaste året och de flesta prognosmakare spår en svag tillväxt i ekonomin under 2019 och 2020. Trots en starkare tillväxttakt än förväntat, 2,1 procent under första kvartalet 2019, ligger HUI:s BNP-prognoser fast. För år 2019 prognostiserar HUI en tillväxt om 1,4 procent och för 2020 1,2 procent, vilket är en revidering nedåt med 0,1 procentenheter från förra prognostillfället.

De starkaste tecknen på en avmattning av konjunkturen kommer från hushållen. BNP-komponenten hushållens konsumtion uppvisade nolltillväxt under första kvartalet 2019 och Konjunkturinstitutets hushållsindikator är på den lägsta nivån sedan 2012.

- Detaljhandeln befinner sig i ett tufft läge. Affärerna möter strukturella utmaningar såsom digitalisering och globalisering. Till detta ser hushållen ut att hålla hårdare i pengarna, säger Jonas Arnberg VD på HUI Research.

Vidare tecken på den strukturomvandling handeln går till mötes står att finna i siffror för e-handelns utveckling. Tillväxten för e-handeln var hela 15 procent första kvartalet och allra starkast utvecklades dagligvaruhandeln.

- Dagligvaruhandeln är detaljhandelns största delbransch men också den med lägst e-handelsandel och har därmed bidragit till att driva besöksflöden till den fysiska handeln. Ifall dagligvaruhandeln flyttar ut på nätet samtidigt som en lågkonjunktur slår till väntar tuffa tider för den fysiska handeln, avslutar Jonas Arnberg.

Procentuell tillväxt i svensk ekonomi, tidigare prognoser inom parentes


2018 Prognos 2019 Prognos 2020
BNP
(fasta priser)
2,3 1,4 1,2 (1,3)
Hushållens konsumtion (fasta priser) 1,2 0,9 (1,5) 0,9 (1,2)
Total detaljhandel (löpande priser) 2,7 2,5 2,0
Dagligvaruhandeln (löpande priser) 3,4 3,5 2,5
Sällanköpsvaruhandeln (löpande priser) 1,9 2,0 1,5

För frågor om rapporten, information och prenumerationsförfrågningar:

Felix Åberg
Aansvarig för samhällsekonomisk analys
072-538 86 15
felix.aberg@hui.se

Jonas Arnberg
VD
jonas.arnberg@hui.se

Pressbilder finns här.


Om Detaljhandelns konjunkturrapport

Fyra gånger per år publicerar HUI Research en djuplodande konjunkturbedömning. I rapporten redovisas prognoser för utvecklingen i handeln, enskilda branscher och svensk ekonomi som helhet för de kommande två åren. Fokus ligger på prognoser för detaljhandeln och hushållens konsumtion. I konjunkturbedömningen ingår även fördjupningar och en analys av detaljhandeln i våra nordiska grannländer.

  • Möjliggör bättre lednings- och styrelsebeslut
  • Utgör en robust grund till affärsplaner och interna strategidokument
  • Höjer kompetensnivån bland nyckelpersoner och anställda
  • Ger tillgång till unika data och analys
  • Möjliggör benchmarking
  • Ger professionell bakgrundsinformation till exempelvis kundpresentationer

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se