Stadskärnorna växer när innehållet förändras

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 07:50 CEST

Cityindex är en kartläggning av den kommersiella utvecklingen i Sveriges samtliga stadskärnor. Försäljningen i de svenska stadskärnorna ökade svagt under 2018. Om det var näst intill stiltje gällande stadskärnornas totala utveckling så hände det desto mer i de olika branscherna.

Blygsam tillväxt att vänta

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:00 CEST

Den svenska konjunkturen har mattats av under det senaste året och de flesta prognosmakare spår en svag tillväxt i ekonomin under 2019 och 2020. Trots en starkare tillväxttakt än förväntat, 2,1 procent under första kvartalet 2019, ligger HUI:s BNP-prognoser fast. För år 2019 prognostiserar HUI en tillväxt om 1,4 procent och för 2020 1,2 procent.

Köpcentrumens framtid – helt målgruppsanpassade handelsplatser

Blogginlägg   •   Jun 05, 2019 08:00 CEST

HUI spanar på hur data och djup kundkännedom stakar ut vägen för konkurrenskraftig fysisk handel: När många detaljister på grund av bland annat ökad e-handel skalar ner eller helt försvinner måste köpcentrumägarna finna nya sätt att locka besökare. Nyckeln för köpcentrumen är att hitta exakt rätt utbud för exakt den målgrupp de önskar nå.

Ny statistik för svensk detaljhandel

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 07:00 CEST

Detaljhandeln går igenom en strukturomvandling. Digitalisering, automatisering och globalisering förändrar branschen i grunden. För att kunna fatta rätt beslut krävs bland annat träffsäker och djuplodad statistik över branschens tillväxt. Med anledning av detta som HUI Research, med hjälp av finansiering från Handelsrådet, till hösten kommer att lansera ett nytt försäljningsindex för detaljhandeln

Spaning: Under rätt förutsättningar – satsa på fysisk handel

Blogginlägg   •   Maj 02, 2019 13:26 CEST

Det blir allt tydligare att tiden med självklar butikstillväxt är förbi. E-handeln gör att det under de närmaste 15 åren inte kommer att behövas någon nettotillväxt av svensk butiksyta. Detaljister, kommuner och fastighetsägare har noterat det förändrade läget. Trots det lever affärsmodeller och arbetsmetoder från en annan logik kvar i många organisationer.

Spaning: Sporthandeln – nästa bransch in i inflection point

Blogginlägg   •   Apr 24, 2019 08:00 CEST

Inflection point, tidpunkten vid vilken all tillväxt sker på nätet, är snart verklighet för sporthandeln. Bokhandeln och elektronikhandeln har sedan länge passerat den och klädhandeln går igenom den nu. Nästa bransch in i denna transformation är sannolikt sporthandeln.

Starkt första kvartal för Byggmaterialhandeln

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 08:00 CEST

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 6,2 procent under första kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Att påsken under förra året inföll i mars och under 2019 i april bidrog positivt till utfallet.

Sveriges stadskärnor kartläggs i nytt samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 08:00 CEST

Fastighetsägarna och HUI Research inleder ett nytt samarbete kring Cityindex för att mäta utvecklingen i alla Sveriges 104 stadskärnor. Cityindex är en rikstäckande kartläggning av Sveriges stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service. Syftet med samarbetet är att ge fastighetsägare, kommuner och organisationer ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Cityindex är en kartläggning som mäter alla Sveriges 104 stadskärnor ur ett kommersiellt perspektiv. Kartläggningen omfattar bland annat omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restauranger, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer). När resultatet av kartläggningen summerades förra året stod det klart att stadskärnornas totala försäljning fortfarande växer och ökade med 0,7 procent under perioden 2016-2017.

- Vad som händer i handeln är oerhört viktigt för fastighetsägare och stadsutvecklare. Genom partnerskapet med HUI Research kan vi vässa vårt medlemserbjudande med spetskunskap och insikter om hur Sveriges stadskärnor utvecklas, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle Fastighetsägarna Stockholm.

Utveckling av städer är en avgörande fråga för fastighetsbranschen. En levande stadskärna skapar goda förutsättningar för näringslivet och är avgörande för hela kommunens attraktionskraft. Staden som handelsplats är inne i ett systemskifte. Användningen av butiksytor förändras i takt med nya konsumtionsvanor, detta innebär utmaningar men även möjligheter. Medvetna och strategiska satsningar som gör det möjligt för människor och företag att växa och trivas skapar goda förutsättningar för tillväxt.

- Detaljhandeln genomgår en snabb och intensiv strukturomvandling, vilket innebär att allt mer av tillväxten i detaljhandeln sker på nätet. Behovet att kvalitativ statistik och analys har aldrig varit större och det är därför mycket glädjande att inleda detta samarbete med Fastighetsägarna, säger Michael Cronholm, operativ chef HUI Research.


Mer information och kontakt:

Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle Fastighetsägarna Stockholm, 070-520 81 10, helena.olsson@fastighetsagarna.se

Christina Friberg, stadsutvecklare Fastighetsägarna MittNord, 070-349 91 25, christina.friberg@fastighetsagarna.se

Anna Liljenby, expert stadsutveckling Fastighetsägarna GFR, 0331-10 03 27, anna.liljenby@fastighetsagarna.se

Anna Wiking, näringspolitisk chef Fastighetsägarna Syd, 070-955 31 32, anna.wiking@fastighetsagarna.se

Michael Cronholm, operativ chef HUI Research, 072-735 72 81, michael.cronholm@hui.se

Fastighetsägarna är en branschorganisation med uppdrag är att förbättra villkoren för fastighetsföretagandet i landet. Tillsammans med våra medlemmar skapar vi förutsättningar för tillväxt och rum för framtiden. www.fastighetsagarna.se.

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. www.hui.se

Fastighetsägarna och HUI Research inleder ett nytt samarbete kring Cityindex för att mäta utvecklingen i alla Sveriges 104 stadskärnor. Cityindex är en rikstäckande kartläggning av Sveriges stadskärnor som mäter utvecklingen för detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service.

Läs vidare »

Ny rapport: Digital handel i en värld utan gränser – De viktigaste insikterna från D-Congress 2019

Nyheter   •   Apr 12, 2019 08:30 CEST

För några veckor sedan samlades hela det svenska ekosystemet inom digital handel på D-Congress i Göteborg. Där levererades insikter på löpande band till 2 100 deltagare om bland annat Kina som världsledande e-handelsnation, om strategier för att expandera internationellt, om vad som är användbar innovation, om hållbarhet och om vad e-handeln kan vänta sig när konjunkturen viker.

Hållbar e-handel: vem tar ledartröjan?

Nyheter   •   Apr 05, 2019 13:44 CEST

HUIs hållbarhetsexpert Johan Larsson medverkar i en spännande panel om hållbarhet och e-handel den 24 april.

HUIs hållbarhetsexpert Johan Larsson medverkar i en spännande panel om hållbarhet och e-handel den 24 april.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Om HUI Research

Vi gör handeln bättre

Vi älskar att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig, hur framtida affärsmodeller ser ut och hur handel och destinationer kan utvecklas. Handelns mest spännande tid är nu. Aldrig har behovet av analys varit så stort som idag.

Vi har i 50 år varit skickliga på att undersöka, mäta och analysera hur konsumenter beter sig och gillar att kreera framtida affärsmodeller för handel, köpcentrum och destinationer.

HUI hjälper dig att förstå mer om omvärlden, agera utifrån nya förutsättningar och kommunicera med hjälp av kunskap. Vi inspirerar dig med föredrag, utmanar dig i workshops, tar fram underlag för beslut, processleder din förändring och är din samarbetsparter på vägen till din nya affär.