Skip to main content

Säker arbetsbock från Wibe Ladders

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2013 11:45 CET

WIBE LADDERS lanserar en arbetsbock med en säkerhetsbygel. Arbetsbocken överträffar både Europanormen och de säkerhetsföreskrifter som krävs för märkningen Bra arbetsmiljöval.

Fall är den vanligaste orsaken till olyckor och dödsfall på arbetsplatser. Det största antalet fall sker från lägre höjder. Orsaken till att man faller från en arbetsbock är oftast att hantverkaren går ner på fel sida eller missar ett steg.

- Arbetsbockar är generellt för låga för att man ska bli försiktig rent instinktivt. Men ett fall från dessa höjder kan orsaka stora skador. Med stöd för låren på tre sidor av plattformen kan hantverkaren arbeta säkert och snabbt, ständigt medveten om vilken sida de ska kliva ner på. Dessutom står de stadigt på en plattform som är dubbelt så bred som krävs för märkningen Bra arbetsmiljöval, säger Robert Agerskog, Product Manager på Wibe Ladders.
 
En vanlig arbetsbock får, för att uppfylla kraven för märkningen Bra arbetsmiljöval, inte vara högre än 0,5 meter. Men Wibe Ladders säkerhetsbygel gör arbetet på högre höjd säkrare. Wibe Ladders arbetsbock 55ABR med fyra steg är nästan en meter hög och överträffar både lagen, Europanormen och Bra arbetsmiljövals krav på säkerhet.

- Bra arbetsmiljöval och Wibe Ladders har ett gemensamt mål - att minimera antalet fallolyckor, därför arbetar vi för att möta deras krav på våra produkter. Tillsammans med vår egen fokusgrupp har vi identifierat ytterligare ett problem. Hantverkarna springer onödigt mycket upp och nerför arbetsbocken för att hämta skruvdragare och borrmaskin. Ibland lägger de maskinerna på plattformen vilket givetvis ökar risken för fall. Därför har vi tagit fram en hållare för maskinerna som kan fästas på bygeln, säger Robert Agerskog.

Wibe Ldders har nu 19 arbetsbockar och stegar som har fått märkningen ”Bra arbetsmiljöval”. Parallellt med att ta fram godkända, praktiska produkter som är enkla att använda arbetar företaget med att öka hantverkarnas säkerhetsmedvetenhet.

- Vi säkerhetsutbildar våra återförsäljare, har säkerhetsinformation i butikerna och rekommenderar alltid de säkraste produkterna. I våra referensbutiker får de produkter som har Bra arbetsmiljö-etiketten bättre exponering än de andra produkterna, säger Robert Agerskog.

Skanska, NCC, Veidekke, Svevia, Peab och JM står bakom Bra Arbetsmiljöval som syftar till att minska antalet fallolyckor.

55ABR finns med tre eller fyra steg.
Höjd: 747 respektive 997 mm Vikt: 7,2 respektive 9,0 kg
Plattformsmått: 600x250 mm

För mer information vänligen kontakta: Robert Agerskog, Product Manager på Wibe Ladders +46 (0)33 723 74 58,  robert.agerskog@hultaforsgroup.com

Bilder finner du på länken:  http://hultaforsgroup.resolutmrm.com/ User: prwibe Password: ladders Klicka på Media Bank/Search/Folders/5. Press Photos/ Wibe Ladders

Hultafors Group består av varumärkena Snickers Workwear, Wibe Ladders och Hultafors Tools. Tillsammans bildar de en unik produktfamilj för hantverkare som vill ha produkter de kan lita på. Hultafors Group har 620 anställda och försäljning på över 37 marknader över hela världen. www.hultaforsgroup.com.


Hultafors Group består av varumärkena Snickers Workwear, Wibe Ladders och Hultafors. Tillsammans bildar de en unik produktfamilj för hantverkare som vill ha produkter de kan lita på. Hultafors Group har 650 anställda och försäljning på över 40 marknader över hela världen. www.hultaforsgoup.com.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera