Skip to main content

När sponsring tar ansvar!

Nyhet   •   Feb 01, 2017 16:38 CET

En skylt på arenan är bra. Att synas i en evenemangsannons är trevligt. Att förknippas med laganda, framgång och starka prestationer skapar värde. Att få engagemang och verka för ungdomsidrott eller föreningsliv i våra stadsdelar kan vara skillnaden mellan otryggt och tryggt. Det får vi också i våra många goda samarbeten med föreningslivet. Men vi kan göra ännu mer!

Portalen i Hageby verkar för att nya norrköpingsbor ska bryta utanförskap och ”knäcka koden”, dvs komma in i vårt samhälle och förstå hur det fungerar. Målet är att få människor i arbete eller egenfinansierade studier. Portalen är framgångsrikt. Sedan starten 2011 har över 200 personer fått jobb, eller gått vidare.

Under uppropet #starkaretillsammans har vi tecknat ett nytt och i många stycken unikt samarbetsavtal med tre av våra riktigt stora elitföreningar, IFK Norrköping, Dolphins och Vita Hästen. Enkel uttryckt innebär samarbetet att dessa föreningar, tillsammans med Hyresbostäder, ska engagera sig själva, sina nätverk och sin publik i den verksamhet som Portalen bedriver. Tillsammans representerar det en enorm kraft som kan utveckla staden, föreningarna och människorna till någonting fantastiskt.

Vad detta konkret innebär och vad vi tillsammans ska åstadkomma presenteras på en gemensam pressinformation fredagen den 3 februari kl. 13.00 i Portalen, Plåtslagaregatan 93 Hageby.

På plats finns representanter för Portalen, Hyresbostäder, IFK Norrköping, Dolphins och Vita Hästen.

Representanter för media är välkomna att medverka!


För mer information kontakta Lars Löfgren, Marknadschef Hyresbostäder på 0730- 20 15 95 eller Heléne Malakow, Kommunikationschef Hyresbostäder på 011-21 16 15Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar ca 9 500 lägenheter, varav ca 400 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbo. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Hyresbostäder vill vara det mest attraktiva bostadsföretaget i Norrköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1 200 bostäder fram till 2020.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera