This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Torsdagen den 29 augusti invigde Jonas Jacobsson Idrottens Hus i Norrköping

Sedan 2012 har vi drivit en idé kring ett Idrottens Hus i Klockaretorpet. Ett nav med olika intressenter och vars yttersta syfte är att samla krafter och stötta olika idrottsföreningar i Norrköping. Ett partnerskap som består av Hyresbostäder, SISU Idrottsutbildarna, Östergötlands Idrottsförbund och Norrköpings kommun.

Idrottens Hus kan stötta Norrköpings Idrottsföreningar genom att vara:

  • Komplett resurs- och kompetenscentrum för utbildningar, bidragsansökningar, inspirationsföreläsningar, konferenser, möten etc.
  • Administrativ samordning av resurser – arbetsplatser, lokaler, kontorsutrustning etc.
  • Mötesplats för utvecklad dialog mellan olika idrottsintressenter – utbildningsanordnare, kommun, bostadsbolag, idrottsföreningar m.fl
  • Men framför allt – att vi gör detta tillsammans med Norrköpings idrottsföreningar.

Ett Idrottens Hus mitt i Klockaretorpet som erbjuder områdets och hela Norrköpings alla Idrottsföreningar det stöd som de själva vill ha. Därmed stärka samarbetet och forma verksamheten tillsammans med områdets och stadens alla idrottsföreningar.

Onsdagen den 28 augusti samlades flera av Norrköpings Idrottsföreningar för en första träff i Idrottens Hus där man diskuterade föreningarnas idéer kring hur verksamheten kan utvecklas. Några önskemål och idéer som lyftes av föreningarna på mötet var:

  1. Idrottens Hus är en plats för att knyta kontakter och öka samarbete mellan föreningar, låna material, låna lokaler för möten och utbildningar, hjälp med att starta upp föreningar, hjälp med marknadsföring.
  2. Idrottens Hus kan stötta med utbildning för unga ledare och styrelse, tips och hjälp med bidragsansökningar, kontakter med kommun, utveckla samarbete mellan föreningar, utöka samarbete mellan föreningar – skola – fritidsgårdar, boka och låna lokaler.
  3. Idrottens Hus kan erbjuda en service som till exempel ”kansli-hjälp”, administration runt tävlingar och andra arrangemang, bokföring, marknadsföring och bygga upp hemsidor, dela resurser som tex kassör/revisor.

För mer information kontakta:
Kjell Augustsson – Östergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna
kjell.augustsson@osterg.rf.se

Tomas Lindquist – Hyresbostäder
tomas.lindquist@hyresbostader.se

Ida Persson – Norrköpings kommun
ida.persson@norrkoping.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 10 500 lägenheter och drygt 600 lokaler. Vi vill vara det personliga bostadsbolaget, där du som hyresgäst är i centrum. Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Presskontakt