Skip to main content

Hyresbostäder agerar politiskt och straffar sina hyresgäster-

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 15:00 CEST

Norrköpings kommun tog enligt Boverket ut 15 miljoner från Hyresbostäder istället för de 940 000 man hade lagligt rätt till enligt bokslut 2011. Tittar man sedan i långtidsbudgeten ser man att man har för avsikt att ta ut 17 miljoner årligen de närmsta 5 åren.

Det är något hyresgästerna reagerat kraftigt på, särskilt som det finns ett stort renoveringsbehov i bostadsbeståndet. Hyresgästerna tycker, liksom Hyresgästföreningen, att hyrespengarna i första hand ska gå till det man betalat för - Att få bo i hela och väl underhållna hus.

 

Vi från Hyresgästföreningen träffade kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist och framförde detta, men fick beskedet av honom att han tyckte underhållsbudgeten var tillräcklig och att delar av hyresintäkterna mycket väl kunde användas till att finansiera annan kommunal verksamhet. I det läget vände vi oss till hyresgästerna och bad dem fotografera de underhållsbrister man påtalat. På mycket kort tid fick vi in hundratals bilder, många av dem skickade vi vidare till Lars Stjernkvist för att visa vad hyresgästerna tyckte borde prioriteras. Stjernkvist hävdar dock fortfarande att finansiering av annan kommunal verksamhet med dessa pengar bör prioriteras före underhållet. I det läget valde vi att vända oss till Norrköpingsborna med hyresgästernas krav.

 

Man kan ju tycka att även Hyresbostäder borde dela uppfattningen att pengarna i första hand ska gå till bolagets egna behov, men istället väljer man att agera politiskt och väljer att göra det genom att straffa sina hyresgäster.

 

Hyresbostäder och Hyresgästföreningen har i många år genom ett samarbete låtit de hyresgäster som önskat åka till Kolmårdens Djurpark, till ett kraftigt subventionerat pris. Det är detta man nu med mycket kort varsel ställer in eftersom man säger att det ” svårt att motivera oss och våra medarbetare för en gemensam aktivitet som dessutom innebär en ganska hög kostnad”. Det som gör att de ”har svårt att motivera” sina medarbetare skulle då vara att vi visat på behovet och fört fram hyresgästernas krav på att deras hyrespengar i första hand ska täcka behovet av renovering.

 

Vi kan inte se detta som något annat en ett försök att tysta den röst som för fram hyresgästernas krav. Det kommer givetvis inte att lyckas eftersom vi finns till just för att vara en stark röst för hyresgästerna. Det här drabbar bara hyresgästerna. Vi kommer inte att acceptera att man straffar våra medlemmar, utan kommer att se till att de kommer till Kolmården. Det blir då ett ypperligt tillfälle för oss att ytterligare informera oss om deras synpunkter och lyssna hur de tycker vi ska gå vidare.

Vi tycker det är ytterst märkligt att man i en stor och professionell organisation, som man förvänta sig att Hyresbostäder ska vara, inte kan skilja på i vilka frågor man samarbetar och när vi företräder olika intressen.

Björn Johansson
ordförande
Hyresgästföreningen region Sydost

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera