Skip to main content

Öppet brev till Lars Stjernkvist

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 18:30 CET

Hej Lasse!

 

Vi har skickat ett stort antal bilder till dig, som hyresgästerna hos Hyresbostäder tagit på det som de upplever som bristande underhåll. Och efter att ha sett bilderna så kan jag fullt ut hålla med dem. Vi utgår från att även du håller med om att underhållet är under en acceptabel nivå.

 

Vi trodde att det bristande underhållet bestod av estetiska brister. Och det gör det visserligen i stor mängd. Men vi insåg inte hur mycket som faktiskt visat sig vara rent farligt.

 

Vår uppfattning är att man från Hyresbostäders sida har ambitionen att åtgärda dessa problem. Det är något som givetvis i högsta grad försvåras av att kommunen väljer att plocka av bolaget mångmiljonbelopp varje år, pengar som så väl behövs till upprustning av bostadsbeståndet.

 

Vi har fått många ursäkter och förklaringar till denna dränering av bolagets tillgångar och här är vår syn på detta.

 

Du har hävdat att Hyresbostäders underhållsbudget är tillräcklig, vilket skulle betyda att denna utdelning inte skulle påverka underhållet. Vi hoppas att du efter att ha sett de bilder vi skickat till dig har bytt uppfattning i den frågan.

 

På annat håll har vi sett att du anser att "en utdelning på knappt två procent är rimligt". Då har du av någon oförklarlig anledning valt att räkna utdelningen utifrån omsättningen. Du vet mycket väl att utdelningen i detta fall ska räknas på aktiekapitalet. Möjligen kan förklaringen vara att utdelningen då är 75 till 80 procent, i stället för de knappt två du lanserar offentligt.

 

 Kommunens mycket ansträngda ekonomi har varit ett annat argument. Givetvis känner vi till och har full förståelse för kommunens behov av pengar. Vad vi däremot inte har någon förståelse för är att du tycker att det är just i hyresgästerna som ska betala mer än andra. De har varken större ansvar för detta, eller fetare plånböcker, än övriga kommunmedborgare.

 

Det senaste, och kanske allra märkvärdigaste är att bolagen precis som nämnderna ålagts en besparing. Hyresbostäder är ingen skattefinansierad verksamhet, utan drivs fullt ut av hyresgästernas pengar. Hur kan kommunen begära en besparing på något som inget kostar?

 

Till sist undrar vi varför det inte till en enda krona har redovisats vad dessa pengar ska gå till. Eftersom det enligt lag ska redovisas till länsstyrelse så borde det ju vara klart innan totalsumman beslutas.

 

Skickar med ytterligare ett par bilder om det skulle vara så att du fortfarande tvivlar på behovet.

 

Björn Johansson

ordförande

Hyresgästföreningen

region Sydost

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera